Przejdź do treści

Podstrona podyplomowe

Centrum Studiów Podyplomowych Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, prezentuje Państwu ofertę, stanowiącą odpowiedź na bieżące wymagania rynku pracy oraz  trendy dynamicznie zmieniającego się obszaru usług edukacyjnych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • oferujemy studia umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji lub zmianę profilu zawodowego,
 • wspieramy się współpracą z wiodącymi podmiotami branżowymi,
 • kadrę wykładowców tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem akademickim, będące jednocześnie czynnymi praktykami
  i specjalistami w swoich dziedzinach,
 • programy studiów są dostosowane do bieżących trendów rynku pracy, czego przejawem są zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne,
 • prowadzimy studia z następujących obszarów tematycznych: zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, płace, bezpieczeństwo, kompetencje miękkie, kompetencje zawodowe,
 • mamy wieloletnie doświadczenie, a jakość studiów poparta jest  pozytywnymi opiniami Słuchaczy oraz Instytucji, które nam zaufały,
Obszary świadczonych usług edukacyjnych

ZAUFALI NAM

Od lat, z usług edukacyjnych Centrum Studiów Podyplomowych UTH, korzystają instytucje zarówno prywatne jak i państwowe. Realizowaliśmy m.in.:

 • studia podyplomowe i kursy dla 360 funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zapobiegania przestępczości migracyjnej,
 • studia podyplomowe dla 180 pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju,
 • studia podyplomowe dla 810 słuchaczy, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”,
 • studia podyplomowe "Budowa i diagnostyka pojazdów samochodowych" dla nauczycieli,
 • studia podyplomowe dla Naczelników Izb Skarbowych z całego kraju, z obszaru zarządzania służbami podatkowymi i służbami skarbowymi, realizowane na zamówienie Ministerstwa Finansów.

Jako Uczelnia, niezmiennie od 30 lat kształcimy nowych studentów i słuchaczy. Ufają nam zarówno klienci indywidualni jak i instytucje publiczne i prywatne. Cieszymy się pozytywnymi opiniami naszych absolwentów.

Kształcimy studentów i słuchaczy w dwóch Kampusach Uczelni w Warszawie