Przejdź do treści

O Biurze Karier

Akademickie Biuro Karier zostało utworzone w 2005 roku. Stanowi „pomost” w relacjach między środowiskiem akademickim, a światem biznesu i rynkiem pracy. Oferta Biura Karier skierowana jest do studentów i absolwentów oraz do pracodawców.

Istotą działalności Biura Karier jest zapewnienie studentom i absolwentom Uczelni jak najlepszych warunków i możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe.

AKTUALNOŚCI BIURA KARIER

Rekrutacja na płatny staż w Wirtualnej Polsce:

#startujWPolsce, to program stażowy Wirtualnej Polski,
do udziału w którym zapraszamy studentów
i absolwentów, którzy chcą zdobywać pierwsze
szlify zawodowe w obszarach takich jak
dziennikarstwo, IT, marketing, sprzedaż.
 

Co oferujemy:
🚩 Stażyści WP dowiedzą się, jak pracuje się w nowoczesnym medium
🚩 Będą uczyć się pod okiem ekspertów z branży medialnej i technologicznej
🚩 Zdobędą wiedzę, ale przeżyją też świetną przygodę w innowacyjnym środowisku pracy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony kariery z
wszystkimi ogłoszeniami:
 

Rekrutacja na odpłatne praktyki absolwenckie w Urzędzie m.st. Warszawy

 

Ruszyła rekrutacja kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy.
 
Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Oferta dostępna jest na stronie portalu miasta https://um.warszawa.pl/praca oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Termin praktyk: 1 lipca – 30 września 2022 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).

⌚ Zgłoszenia przyjmowane są do 26 maja br.

 

 

Program Ambasador Deloitte

Chcesz uczestniczyć w wyjątkowych projektach branżowych? Zależy Ci na rozwoju marki osobistej już podczas studiów? Jeśli jesteś studentem/ką oraz aktywnie działasz w organizacjach studenckich i/lub kołach naukowych, a social media to Twój konik....

Wyślij swoje zgłoszenie i reprezentuj naszą firmę w środowisku studenckim jako Ambasador #Deloitte!

Dołącz do nowej edycji Programu Ambasador i wykorzystaj możliwości wokół siebie!

⏰Aplikuj do 15 maja!⏰Ambasador Deloitte 2022/2023 | Kariera w Deloitte

#GetTheChanceAroundYou

 

Celem działalności Biura Karier jest:

 • pomoc absolwentom Uczelni w poszukiwaniu pracy poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z pracodawcami oraz gromadzenie informacji o stypendiach, studiach podyplomowych i kursach zawodowych;
 • pomaganie studentom i absolwentom w planowaniu ich kariery zawodowej.

Zadania Biura Karier:

 1. dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 2. pozyskiwanie i udostępnianie studentom i absolwentom oferty pracy oraz staży zawodowych;
 3. budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni oraz promocja jej absolwentów wśród pracodawców. Biuro Karier organizuje: prezentacje firm na Uczelni, wizyty studyjne, debaty, spotkania networkingowe oraz reprezentuje Uczelnię na konferencjach i spotkaniach branżowych, targach pracy itp.;
 4. budowanie relacji z rynkiem pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
 5. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni m.in. poprzez poradnictwo, z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń zawodowych, poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy,
 6. pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
 7. obsługa wszystkich etapów działalności związanej z realizacją studenckich praktyk zawodowych;
 8. prowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni;
 9. prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów Uczelni;
 10. aktywne poszukiwanie „talentów” wśród studentów oraz umożliwianie im udziału w otwartych projektach rekrutacyjnych; monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

 

AKADEMICKIE BIURO KARIER WSPÓŁPRACUJE z:

 

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

 

43
Specjalności na 9 kierunkach