Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Misja

godło Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej jest niepubliczną placówką szkolnictwa wyższego. Misją Uczelni Techniczno-Handlowej jest kształcenie na najwyższym poziomie z zachowaniem wszelkich zasad i reguł obowiązujących w nowoczesnym świecie w oparciu między innymi o strategię upowszechniania wiedzy określoną w Deklaracji Bolońskiej, zachowując wysokie standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i współtworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego. UTH rozwija ofertę dydaktyczną na poziomach licencjackim, inżynierskim, magisterskim i podyplomowym na kierunkach technicznych i społecznych. Działalność dydaktyczną i naukową prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra, dla której UTH jest podstawowym miejscem pracy.

UTH tworzy wspólnotę akademicką, która stawia sobie ambitne wyzwania dążące do realizacji zarówno indywidualnych jak i społecznych celów ukierunkowanych na osiąganie sukcesów i satysfakcji z tworzonych projektów i pracy zawodowej.

Ważnym elementem misji UTH jest budowanie silnych relacji międzyludzkich na wielu płaszczyznach wspólnoty akademickiej i pielęgnowanie ich, tak aby procentowały w przyszłości w relacjach pracownik-pracodawca i pracodawca-pracownik.

UTH stale powiększa liczbę partnerów biznesowych, samorządowych i społecznych oraz  sojuszników aby wspólnie dawać solidne podłoże do kształcenia studentów, dla których jest to bardzo istotny element edukacji praktycznej. Wspólne projekty, praktyki i staże jak również zajęcia dają wyjątkową możliwość zetknięcia się z zawodem i jego praktycznymi aspektami już na wczesnym etapie studiów aż po ich ukończenie. Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna znakomicie przygotowuje studentów do dalszego rozwijania umiejętności.