Przejdź do treści

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UTH

Prowadzenie własnej firmy wymaga określonych umiejętności organizacyjnych, a przede wszystkim zasobów wiedzy. Dla początkujących przedsiębiorców stanowi to wyzwanie, dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UTH.

AIP UTH to miejsce, w którym studenci i absolwenci mogą korzystać z bezpłatnych biznesowych usług doradczych i podwyższać swoje kompetencje przedsiębiorcze podczas licznych szkoleń i warsztatów.

Celem AIP UTH jest:

 1. promowanie i wspieranie przedsiębiorczości studentów i absolwentów UTH w okresie do jednego roku od ukończenia studiów, którzy zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą we wszelkich, prawem dozwolonych formach pod warunkiem, że jest to ich pierwsza działalność gospodarcza,
 2. efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technologicznego Uczelni,
 3. aktywizacja społeczności akademickiej do podejmowania działalności gospodarczej oraz działalność informacyjno-promocyjnej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
 4. bezpłatne indywidualne doradztwo, mające charakter informacyjny, dla studentów w obszarze: finansowania, zarządzania, rachunkowości oraz prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania firmy,
 5. udział w organizowanych przez AIP UTH seminariach, szkoleniach, warsztatach itp.,
 6. pozyskiwanie funduszy wspierających działalność AIP UTH,
 7. współpraca i wymiana informacji z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości w innych uczelniach.

Oferta inkubatora obejmować będzie:

 1. Indywidualne doradztwo biznesowe:
  • Finansowanie działalności gospodarczej
  • Prawne aspekty działalności gospodarczej
  • Marketing i PR
  • Aspekty podatkowe prowadzonej działalności
 2. Szkolenia zamknięte
 3. Inspiracyjne spotkania z praktykami – wykłady otwarte
 4. Bank wiedzy - dostęp do bezpłatnych kursów online

Opiekunem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest dr Izabela Gontarek, prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych Wydziału Zarządzania i Logistyki. Ekspertami AIP UTH będą praktycy biznesu udzielający fachowego wsparcia w obszarach, w których student lub absolwent potrzebuje.

Świadczenie usług doradczych przez ekspertów odbywa się zarówno stacjonarnie, jak i on-line, po uprzednim zgłoszeniu się studenta bądź absolwenta UTH poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie AIP UTH.

Nasi eksperci:

Krzysztof Konopka

Krzysztof Konopka – Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawie, Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, członek International Police Association, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Ekspert PTEiBS, konsultant naukowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz wykładowca akademicki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Główny księgowy jednostki budżetowej m.st. Warszawy i Ekspert podatkowy. Autor licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa, bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz ekonomii.

Zakres tematyczny usług doradczych:

 1. opracowanie dokumentów rejestrowych (statut, regulamin),
 2. doradztwo podatkowe (PIT, PCC, podatki i opłaty lokalne),
 3. rozliczenia z Urzędami,
 4. formułowanie strategii działania,
 5. budowanie pozycji finansowej na rynku,
 6. analiza działań marketingowych.