Zajęcia sportowe

1. Program wychowania fizycznego obejmuje studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania i Logistyki, oraz I i II roku Wydziału Inżynieryjnego  (zajęcia obowiązkowe, jeden raz w tygodniu, 1,5 h),
 fakultatywnie mogą uczestniczyć w zajęciach pozostali studenci.

2. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej budynku uczelni, ul. Jagiellońska 82, bądź na innych obiektach, zgodnie z planem zajęć

3. Rodzaj zajęć wybiera student w pierwszym tygodniu roku akademickiego .

4. Wychowanie fizyczne można  zaliczyć także uprawiając czynnie sport w klubach sportowych, uczestnicząc regularnie w treningach, biorąc udział w zawodach (zaświadczenie z klubu).

5. Zwolnienie lekarskie semestralne lub roczne, zwalniające z zajęć wychowania fizycznego, wystawione przez lekarza specjalistę, należy dostarczyć do 31 października.

6. Zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mogą być studenci prezentujący wysoki poziom sportowy (kadra olimpijska, narodowa, uniwersjadowa).

7. Korzystanie z innych form uprawiania sportu nie zwalnia z zajęć wychowania fizycznego.

Proponowany rodzaj zajęć wychowania fizycznego:

  • nordic walking połączony ze zwiedzaniem okolic
  • zajęcia na siłowni
  • zajęcia TBC, ABT, Step
  • pływalnia


Kontakt:

mgr Jolanta Mikielewicz
tel. (22) 262 88 27
jolanta.mikielewicz@uth.edu.pl