Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Modernizacja strony internetowej UTH

Modernizacja strony internetowej UTH i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zgodnie ze standardami WCAG 2.0) zostało zrealizowane w ramach projektu „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości” (nr POWR.03.05.00-00-z076/18).

W ramach modernizacji wprowadzono nowy wygląd strony oraz system zarządzania treścią, dostosowany do standardu WCAG 2.0. Ma to na celu ułatwienie osobom niedowidzącym znalezienia odpowiedniej oferty na stronie Uczelni oraz innych informacji dotyczących prowadzonych przez Uczelnię działań. Strona została stworzona zarówno na potrzeby studentów uczestników projektu, jak i kandydatów na studia.

Projekt „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości” (nr POWR.03.05.00-00-z076/18) jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe projektu:

  1. dopasowanie kompetencji studentów specjalności Kryminologia i kryminalistyka I stopnia z naboru 2018/2019 i naboru 2019/2020 do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne;
  2. dopasowanie kompetencji studentów specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza II stopnia do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży finansowej w ramach kierunku Finanse i rachunkowość;
  3. podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjnego dla kierunków Transport, Budownictwo oraz Wydziału Zarządzania i Logistyki dla kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizacje certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, wizyt studyjnych;
  4. podniesienie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Transport, Budownictwo, Architektura wnętrz na Wydziale Inżynieryjnym i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w firmach i instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach technicznych;
  5. podniesienie kompetencji studentów UTH Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia i poprzez realizacje programów stażowych zgodnych z profilem kształcenia na studiach;
  6. wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.

Projekt „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 598 950,50 zł

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.08.2023