Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Centrum Studiów Podyplomowych Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, prezentuje Państwu ofertę, stanowiącą odpowiedź na bieżące wymagania rynku pracy oraz  trendy dynamicznie zmieniającego się obszaru usług edukacyjnych.

Jakie studia podyplomowe wybrać?

W przypadku wielu zawodów rynek pracy wymaga elastyczności i ciągłego rozwoju. Każdy, kto uzyskał wyższe wykształcenie i chce zdobyć nową wiedzę lub podnieść już zdobyte kwalifikacje może wybrać się na studia podyplomowe. Jednak, by tak zwana podyplomówka spełniła oczekiwania i faktycznie poszerzała kompetencje, wybór studiów warto dobrze przemyśleć.

Studia podyplomowe można podjąć po ukończeniu każdego etapu kształcenia wyższego i uzyskaniu tytułu naukowego – licencjata, inżyniera lub magistra. Podyplomowe studia warto traktować jako rodzaj inwestycji w siebie i we własną przyszłość. Oprócz szerszych perspektyw na rynku pracy, takie podnoszenie kwalifikacji umożliwia również poznanie ludzi z branży oraz specjalistów zajmujących się danymi zagadnieniami, co może w przyszłości pomóc w zdynamizowaniu rozwoju zawodowego.

Coraz więcej osób docenia potencjalne korzyści, jakie studia podyplomowe mogą przynieść. Warto jednak dobrze przemyśleć ich wybór. Poziom kształcenia podyplomowego jest bowiem bardzo zróżnicowany. Każda inwestycja – również inwestycja w samorozwój – rodzi wiele obaw, dlatego przede wszystkim dobrze jest kierować się jakością i wysokim poziomem kursów. Uwagę należy zwracać przede wszystkim na kadrę posiadającą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim doświadczenie branżowe. To wszak oni są gwarancją wartościowej wiedzy. Uwagę warto zwrócić na reputację uczelni oraz zaplecze dydaktyczne.

Studia podyplomowe w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Nasza uczelnia to szkoła wyższa z ponad 30-letnią historią. Oprócz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oferujemy również podyplomowe studia, zapewniające poszerzenie kwalifikacji lub zmianę profilu zawodowego. Realizujemy starannie przygotowane programy w ramach takich kierunków jak:

Nasze studia podyplomowe w Warszawie gwarantują kompleksowe przygotowanie w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych i są odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy, co potwierdzają pozytywne opinie naszych słuchaczy.

Studia podyplomowe

Wiele z oferowanych kierunków studiów podyplomowych objętych zostało patronatem przedsiębiorstw odpowiadających profilem działalności. Współpraca tego rodzaju jest gwarancją praktycznej i zawsze aktualnej wiedzy oraz dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów oraz case study.

Warszawa – studia podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie to odpowiedź na zmieniający się rynek pracy. Oferujemy kształcenie na kierunkach, które odzwierciedlają deficyty w zakresie specjalistycznych umiejętności. Programy kształcenia tworzone są w konsultacji z przedstawicielami świata biznesu, dzięki czemu studenci otrzymują wiedzę, która znajdzie zastosowanie w ich przyszłej działalności zawodowej.

Studia podyplomowe to przepustka do uzyskania większych możliwości na rynku pracy i zyskania w oczach potencjalnych pracodawców. Zajęcia prowadzone są przez praktyków znających poszczególne branże od podszewki. Wszystko to sprawia, że oferowane przez UTH ścieżki studiów podyplomowych są cenione przez osoby, które skorzystały z naszej oferty edukacyjnej.

Co wyróżnia nasze studia podyplomowe?

 • oferujemy studia umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji lub zmianę profilu zawodowego,
 • wspieramy się współpracą z wiodącymi podmiotami branżowymi,
 • kadrę wykładowców tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem akademickim, będące jednocześnie czynnymi praktykami
  i specjalistami w swoich dziedzinach,
 • programy studiów są dostoswane do bieżących trendów rynku pracy, czego przejawem są zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne,
 • prowadzimy studia z następujących obszarów tematycznych: zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, płace, bezpieczeństwo, kompetencje miękkie, kompetencje zawodowe,
 • mamy wieloletnie doświadczenie, a jakość studiów poparta jest  pozytywnymi opiniami Słuchaczy oraz Instytucji, które nam zaufały,

Zaufali nam

Od lat, z usług edukacyjnych Centrum Studiów Podyplomowych UTH, korzystają instytucje zarówno prywatne jak i państwowe. Realizowaliśmy m.in.:

 • studia podyplomowe i kursy dla 360 funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zapobiegania przestępczości migracyjnej,
 • studia podyplomowe dla 180 pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju,
 • studia podyplomowe dla 810 słuchaczy, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”,
 • studia podyplomowe "Budowa i diagnostyka pojazdów samochodowych" dla nauczycieli,
 • studia podyplomowe dla Naczelników Izb Skarbowych z całego kraju, z obszaru zarządzania służbami podatkowymi i służbami skarbowymi, realizowane na zamówienie Ministerstwa Finansów.

Jako Uczelnia, niezmiennie od 30 lat kształcimy nowych studentów i słuchaczy. Ufają nam zarówno klienci indywidualni jak i instytucje publiczne i prywatne. Cieszymy się pozytywnymi opiniami naszych absolwentów.

Kształcimy studentów i słuchaczy w dwóch Kampusach Uczelni w Warszawie

Zapisz się!