Przejdź do treści

Władze

dr Justyna Żylińska

Rektor Uczelni

dr Justyna Żylińska

Anna Salmonowicz

Kanclerz

Anna Salmonowicz

dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

Prorektor ds. rozwoju

dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

dr inż. Ireneusz Fura

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki

dr inż. Ireneusz Fura

Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

dr inż. Tomasz Wierzbicki

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr Izabela Gontarek

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki

dr Izabela Gontarek

Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych Wydziału Inżynieryjnego
Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i bezpieczeństwa

Aldona Ploch

dr Krystyna Szałkowska-Kozyra

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

dr Krystyna Szałkowska-Kozyra

Prodziekan ds. kierunku Transport

dr inż. Piotr Wróblewski

mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska

Prodziekan ds. kierunku Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska

Prodziekan ds. kierunku Informatyka

dr inż. Grzegorz Słowiński