Władze

Rektor Uczelni  dr Iwona Przychocka

Rektor Uczelni

dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

dr inż. Leonard Milewski

Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

dr inż. Leonard Milewski

dr Renata Runiewicz

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki

dr Renata Runiewicz

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych 

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH