Władze

Rektor Uczelni  dr Iwona Przychocka

Rektor Uczelni

dr Iwona Przychocka, prof. UTH

dr inż. Leonard Milewski

Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

dr inż. Leonard Milewski

dr Renata Runiewicz

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki

dr Renata Runiewicz

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych 

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr inż. Edyta Malinowska

Prodziekan Wydziału Inżynieryjnego

dr inż. Edyta Malinowska