Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Władze

dr Justyna Żylińska

Rektor Uczelni

dr Justyna Żylińska

Anna Salmonowicz

Kanclerz

Anna Gruszczyńska

dr inż. Ireneusz Fura

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki

dr inż. Ireneusz Fura

dr inż. Stanisław Tkaczyk

Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

dr inż. Stanisław Tkaczyk

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych Wydziału Inżynieryjnego
Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i bezpieczeństwa

Aldona Ploch

dr Krzysztof Borkowski

Prodziekan ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Krzysztof Borkowski

dr inż. Tomasz Wierzbicki

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie

dr Andrzej Woźniak

Prodziekan ds. kierunku Transport

dr hab. inż. Piotr Wróblewski, prof. UTH

mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska

Prodziekan ds. kierunku Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska

Prodziekan ds. kierunku Informatyka

dr hab. inż. Grzegorz Borowik, prof. UTH

dr Tomasz Pajewski

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

dr Tomasz Pajewski