Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Jakie studia inżynierskie wybrać?

Zainteresowanie kierunkami technicznymi wzrasta z każdym rokiem. Rynek pracy w Polsce i na świecie potrzebuje coraz większej liczby fachowców, absolwentów studiów inżynierskich, którzy będą gotowi zasilić szeregi zarówno gigantów technologicznych, potentatów branży motoryzacyjnej, jak i niezwykle prężnie działającego sektora budownictwa. I właśnie to zapotrzebowanie motywuje naszą uczelnię do prowadzenia studiów inżynierskich wyprofilowanych tak, aby ich absolwenci mogli bez żadnych przeszkód znaleźć zatrudnienie w wybranej przez siebie branży, często jeszcze przed otrzymaniem dyplomu! Jesteśmy dumni z tego, jak wielu z nich działa już z powodzeniem w swoich specjalnościach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte właśnie u nas. Każdy, kto chce dołączyć do tego grona, powinien wybrać studia inżynierskie w Warszawie na Uczelni Techniczno-Handlowej. To właśnie my kształcimy prawdziwych zawodowców.

Studia inżynierskie

Studia inżynierskie – kierunki

Kształcenie prowadzone przez naszą uczelnię na studiach inżynierskich obejmuje aktualnie trzy kierunki inżynierskie, którymi są:

Każdy z tych kierunków posiada nieco inną specyfikę oraz umożliwia rozwój na innych, przynależnych mu specjalnościach. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego kierunku inżynierskiego, warto zapoznać się bliżej z informacjami na jego temat.

Studia inżynierskie w Warszawie – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Wydział Inżynieryjny UTH w Warszawie oferuje studia inżynierskie I stopnia na kierunkach technicznych oraz licencjackie na kierunkach artystyczno-technicznych. Na wszystkich kierunkach studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (zajęcia w co drugi weekend – sobota i niedziela). Nasza oferta edukacyjna przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą rozwijać posiadane już zdolności techniczne, budować zainteresowanie szeroko rozumianą inżynierią, nabywać umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy na temat techniki z zakresu motoryzacji, budownictwa czy informatyki. Jesteśmy otwarci na osoby ciekawe świata i kryjących się w nim zagadek, potrafiące dostrzegać wagę i znaczenie szczegółów, z pasją do przedmiotów ścisłych.

Studia inżynierskie – Warszawa

Umiejscowienie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej właśnie w Warszawie pozwoliło nam wzbogacić i rozbudować naszą ofertę edukacyjną o aspekty trudne do realizacji w innych miastach. Dzięki temu każdy student Wydziału Inżynieryjnego na UTH posiada dostęp do współpracujących z uczelnią instytucji i firm, operujących w branżach będących przedmiotem jego bezpośredniego zainteresowania. Nasze poszczególne kierunki inżynierskie realizują program studiów przy ścisłej współpracy z takimi instytutami branżowymi, jak:

 • Instytut Transportu Samochodowego,
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Bezpośrednie sąsiedztwo uczelni z każdym z tych podmiotów jest sporym ułatwieniem dla naszych studentów, którzy mają dzięki temu zapewniony łatwy dostęp do unikalnej, bardzo profesjonalnej bazy laboratoryjnej, wybitnej kadry naukowej oraz do praktyków mogących poszczycić się realnymi, zdobytymi na przestrzeni lat kompetencjami.

Naszymi atutami są:

 • jakość – europejskie standardy kształcenia, wyselekcjonowana, przyjazna kadra dydaktyczna;
 • nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych – zajęcia laboratoryjne i projektowe;
 • atrakcyjne zaplecze – współpraca z instytutami branżowymi i znanymi firmami;
 • szanse i możliwości – praktyki, staże, dodatkowe szkolenia.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertę studiów inżynierskich.

Praktyczne studia inżynierskie

Studia inżynierskie na UTH w Warszawie z całą pewnością oferują najwięcej możliwości rozwoju, zdobywania doświadczenia i przygotowania się do wybranego zawodu. Wydział Inżynieryjny posiada własne, bogate zasoby laboratoryjne, a w tym laboratoria:

 • fizyki,
 • metrologii,
 • drgań i hałasu,
 • logistyki,
 • grafiki inżynierskiej.

Oprócz tego na kierunku Transport realizowany jest obecnie projekt unijny, w ramach którego finansowane są m.in.:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku,
 • dodatkowe szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy,
 • płatne praktyki w znanych firmach krajowych,
 • staże zagraniczne (Włochy, Słowenia).

Wielu naszych studentów zaraz po zakończeniu praktyk otrzymuje oferty pracy w prowadzących te praktyki przedsiębiorstwach, co pozwala im bardzo szybko zaistnieć na rynku w danej branży.

W ramach umowy z firmą Mercedes-Benz studenci kierunku Transport odbywają również atrakcyjne zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Mercedesa. Zajęcia prowadzą specjaliści firmy Mercedes, a ich uczestnicy zdobywają certyfikaty przydatne w życiu zawodowym.

Wydział Inżynieryjny UTH

Zapisz się!