Przejdź do treści

Kadra

Wydział Zarządzania i Logistyki

KATEDRA EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Kierownik Katedry: dr Agnieszka Wikarczyk

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. Mirosław Zielony

prof. dr hab. Lech Kościelecki

dr hab. Kazimierz Jóskowiak, prof. UTH

dr hab. Maria Parlińska, prof. UTH

dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

dr Izabela Gontarek

dr Anna Ciosek

dr Jerzy Osek

dr Dorota Stokowska

dr Renata Runiewicz

dr Magdalena Ścigała

dr Jerzy Walkowiak

dr Waldemar Ziemski

dr Leonard Milewski

dr inż. Andrzej Wojciechowski

dr Agnieszka Nowocień

dr Krzysztof Hofman

dr Ryszard Waśkiewicz

dr Maciej Sikorski

mgr Adam Wysokiński

mgr Agnieszka Orłowska

mgr Piotr Kaźmierczak

mgr Aleksandra Jastrzębska

mgr Wiesława Dróżdż

 

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych

dr hab. Barbara Bojewska

dr hab. Łukasz Furman

dr inż. Jolanta Jurczak

dr Krystyna Szałkowska-Kozyra

dr Ireneusz Badowski

dr Piotr Ptak

dr Arkadiusz Polak

dr Edward Gancarz

dr Małgorzata Stawicka

dr Marek Szcześniak

dr Antonii Krzysztof Sobczak

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

dr Aleksander Wojtynek

mgr Stanisław Kurek

mgr Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

mgr Ewa Zarzecka

mgr Aldona Ploch

mgr Jan Ciesielski

mgr Jolanta Mikielewicz

mgr Piotr Sędziak

mgr Małgorzat Kot

mgr Krzysztof Kapusta

dr Tadeusz Miłosz

mgr Różański Jarosław

mgr Łukasz Polikowski

mgr Anna Mróz-Gazda

mgr Grzegorz Orłowski

mgr Iwona Sobiecka

mgr Grzegorz Smogorzewski

 

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Kierownik Katedry: dr hab. Roman Polak, prof. UTH

Zastępca Kierownika Katery: dr Zbigniew Wasielewski

prof. dr hab. Bogdan Żółtowski

dr hab. Stefan Korycki, prof. UTH

dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr Justyna Żylińska

dr inż. Ireneusz Fura

dr Krzysztof Gawkowski

dr Krzysztof Surdyk

dr Mirosław Bednarski

dr Zbigniew Nowak

mgr Aldona Ploch

 

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych

dr hab. Norbert Malec

dr Agnieszka Miczarczyk-Woźniak

dr Arkadiusz Wochnowicz

dr Paweł Żydowo

dr Marcin Zawodniak

dr Marek Centkowski

dr Waldemar Perdion

dr Aleksandra Miler-Zawodniak

dr Michał Wielechowski

dr Jarosław Stróżyk

lek. med. Tadeusz Ruszczak

mgr Piotr Sukiennik

mgr Angelika Rzeźniczak

mgr Jolanta Mikielewicz

mgr Krzysztof Wąsik

mgr Jarosław Różański

mgr Michał Iwaszko

mgr Ewa Chudy

mgr Bartosz Dominiak

mgr Rafał Wyżnikiewicz

mgr Paweł Woźniakowski

mgr Karol Kuruś

Wydział Inżynieryjny

KATEDRA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Kierownik Katedry: dr inż. Tomasz Wierzbicki

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. Grzegorz Glinko

prof. Jerzy Nowosielski

dr inż. arch. Małgorzata Brych-Barwicka

dr inż. arch. Hubert Markowski

dr Agnieszka Martens

dr Tsutomu Nozaki

dr inż. Stanisław Tkaczyk

 

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych:

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski

dr hab. inż. Mirosław Graczyk

dr hab. inż. Volodymyr Hutsaylyuk

dr hab. inż. Piotr Jałowiecki

dr hab. inż. Tomasz Kamiński

dr hab. Maria Parlińska

dr hab. inż. Wojciech Sas

dr Marcin Anszczak

dr Anna Bąkowska

dr Mirosław Bednarski

dr Alicja Bobrowska

dr inż. Waldemar Cichorski

dr inż. Andrzej Głuchowski

dr Mateusz Jasiński

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż. Leonard Milewski

dr Anna Kostrzyńska-Miłosz

dr inż. Grzegorz Koszela

dr Justyna Kuziak

dr inż. Elżbieta Nowicka

dr inż. Robert Piekarski

dr Renata Przewłocka-Sionek

dr inż. Emil Soból

dr inż. arch. Agnieszka Starzyk

dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz

dr Magdalena Ścigała

dr inż. Janusz Torzewski

dr inż. Monika Truskolaska

dr inż. Andrzej Urbanik

dr Jerzy Walkowiak

dr Arkadiusz Weremczuk

dr inż. Mariusz Żółtowski

mgr inż. Jan Byczuk

mgr inż. Piotr Czubaszek

mgr Maja Drążkowska-Narloch

mgr inż. Tadeusz Garcarz

mgr inż. Michał Gierasimiuk

mgr inż. arch. Paulina Godzińska

mgr inż. arch. Wojciech Godziński

mgr inż. arch. Wojciech Jędrosz

mgr inż. arch. Jędrychowski Piotr

mgr inż.Małgorzata Mostowska

mgr Łukasz Kacprzak

mgr Anna Kasperowicz

mgr Piotr Kazimierczak

mgr Jolanta Mikielewicz

mgr Małgorzata Mostowska

mgr Zbigniew Mrozik

mgr Barbara Nowosielska

mgr Aldona Ploch

mgr inż. Krzysztof Podkowski

mgr inż. Arkadiusz Porwoł

mgr inż. Piotr Rychlewski

mgr inż. Grzegorz Stencel

mgr inż. arch. Robert Wietecki

mgr inż. Michał Woroszkiewicz

inż. arch. Baron Paweł

inż. Jacek Krzysztofowicz

mgr. Bartłomiej Gładuń

lic. Patryk Gnybek

 

KATEDRA TRANSPORTU I INFORMATYKI

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski

Zastępca Kierownika: dr inż. Bogdan Ćwik

Zastępca Kierownika: dr inż. Andrzej Wojciechowski

Dyrektor Centrum Kształcenia Lotniczego UTH: dr inż. Jacek Krawczyk

dr hab. inż. Janusz Ewertowski, prof. UTH

dr hab. Maria Parlińska, prof. UTH

dr inż. Leonard Milewski

dr Jerzy Osek

dr inż. Grzegorz Słowiński

dr inż. Tomasz Śmiałowski

 

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych:

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza

prof. dr hab. Ilona Jacyna-Gołda

prof. dr hab. Mirosław Siergiejczyk

dr hab. inż. Piotr Bilski

dr hab. inż. Paweł Gołda

dr hab. inż. Volodymyr Hutsaylyuk

dr hab. inż. Mariusz Izdebski

dr hab. inż. Tomasz Kamiński

dr hab. inż. Jarosław Korzeb

dr hab. inż. Jan Matej

dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski

dr inż. Izabella Antoniuk

dr inż. Tomasz Bartczak

dr Mirosław Bednarski

dr inż. Przemysław Ilczuk

dr inż. Piotr Kaźmierczak

dr Ewa Kępka

dr inż. Krzysztof Kiczyński

dr inż. Krzysztof Kiszka

dr inż. Stanisław Kowalczyk

dr Agnieszka Martens

dr inż.  Ryszard Lewiński

dr Joanna Mazurkiewicz-Pusty

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

dr inż. Robert Piekarski

dr Łukasz Pietrych

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty

dr inż. Krzysztof Podkowski

dr inż. Filip Polak

dr inż. Tomasz Pusty

dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz

dr Magdalena Ścigała

dr inż. Tomasz Śmiałowski

dr inż. Marek Średniawa

dr inż. Janusz Torzewski

dr inż. Grzegorz Trawiński

dr inż. Rafał Typiak

dr inż. Andrzej Urbanik

dr inż. Marcin Wachowski

dr Jerzy Walkowiak

dr Arkadiusz Weremczuk

dr inż. Marcin Wieczorek

dr Michał Wielechowski

dr Dorota Wolak

dr inż. Tomasz Woźniakowski

mgr Marcin Balke

mgr inż. Adam Brodecki

mgr inż. Mariusz Brzeziński

mgr inż. Jan Byczuk

mgr inż. Grzegorz Dyga

mgr inż. Tadeusz Garcarz

mgr Adrian Jakubczyk

mgr Jarosław Jędrzejewski

mgr Bartosz Kaliński

mgr Anna Kasperowicz

mgr inż. Szymon Klemba

mgr inż. Hubert Kowieski

mgr Jolanta Mikielewicz

mgr Zbigniew Mrozik

mgr inż. Łukasz Nekreś

mgr inż. Rafał Olszewski

mgr Adam Ostrowski

mgr inż. Mariusz Piątek

mgr Aldona Ploch

mgr Piotr Pomichowski

mgr Łukasz Rykała

inż. Jacek Kotyński

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

KATEDRA ZARZĄDZANIA

Kierownik Katedry: dr Jerzy Walkowiak

dr hab. prof. UTH Iwona Przychocka

dr hab. prof. UTH Stefan Korycki

dr inż. prof. UTH Stanisław Krysiński

dr hab. prof. UTH Maria Parlińska

dr Anna Ciosek

dr inż. Bogdan Ćwik

dr Dorota Stokowska

dr Izabela Gontarek

dr Jerzy Osek

dr Justyna Żylińska

dr Leonard Milewski

dr Mirosław Bednarski

dr inż. Mirosław Zielony

dr Ryszard Waśkiewicz

dr inż Waldemar Ziemski

mgr Aleksandra Jastrzębska

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych

dr Bogdan Ciborski

dr hab. Barbara Bojewska

dr Ireneusz Badowski

dr Krystyna Szałkowska - Kozyra

dr Krzysztof Antoni Sobczak

dr Tadeusz Miłosz

mgr Agnieszka Krajewska

mgr Emilia Suchodolska

mgr Joanna Chmurska

mgr Marek Szymala

mgr Mateusz Kośnik

mgr Piotr Żochowski