Przejdź do treści

Kadra

Wydział Zarządzania i Logistyki

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ZARZĄDZANIA

Kierownik Katedry: dr Jerzy Walkowiak

dr hab. Kazimierz Jóskowiak, prof. UTH

dr Izabela Gontarek

dr Artur Kwasek

dr Agnieszka Nowocień

dr Maciej Sikorski

dr Magdalena Ścigała

dr Andrzej Woźniak

dr Mirosław Zielony

dr inż. Waldemar Ziemski

mgr Agnieszka Orłowska

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ZARZĄDZANIA

dr hab. Wiesław Cetera

dr hab. Jacek Kamiński

dr hab. Michał Ziembowski

dr Bogumił Ciborski

dr Jakub Chowaniec

dr Edward Gancarz

dr Mariusz Gorustowicz

dr Paweł Gwiaździński

dr inż. Dariusz Jaruga

dr Agnieszka Rola-Jarzębowska

dr Jolanta Jurczak

dr Ewa Kępka

dr Jolanta Kloc

dr Wioletta Matosek

dr Robert Nowacki

dr Małgorzata Stawicka

dr Wojciech Szymański

dr Tomasz Telep

dr Ewa Wasilewska

dr Andrzej Wojciechowski

mgr Milena Bodych-Biernacka

mgr Marzena Baranowska

mgr Katarzyna Korzan-Kłapkowska

mgr Stanisław Kurek

mgr Paweł Łazarowicz

mgr Martyna Marczyk

mgr Ewa Szejner

mgr Paweł Wójcik

mgr Katarzyna Latek-Olaszek

mgr Piotr Leksiński

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Kierownik Katedry: dr Anna Miśkiewicz

dr hab. Róża Milic-Czerniak

dr Maria Andrzejak

dr Anna Ciosek

dr Tadeusz Miłosz

dr Tomasz Pajewski

dr Monika Szałkowska-Strzelecka

dr Waldemar Szymański

dr Małgorzata Szymańska-Białas

mgr Aleksandra Jastrzębska

mgr Ewa Zarzecka

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

dr hab. Łukasz Furman

dr Ireneusz Badowski

dr Elżbieta Kacperska

dr Leszek Mosiejko

dr Ewa Jagodzińska-Komar

dr Piotr Ptak

dr Jarosław Wedler

dr Michał Wielechowski

dr Agnieszka Wikarczyk

Tadeusz Ruszczak

mgr Radosław Borowski

mgr Jan Ciesielski

mgr inż. Witold Garliński

mgr Krzysztof Konopka

mgr Krzysztof Mrozik

mgr Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

mgr Monika Sudomirska

mgr Marek Szymala

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Kierownik Katedry: dr Krzysztof Borkowski

Zastępca Kierownika Katedry: dr Agata Hrynkiewicz-Mazurek

dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

dr hab. Stefan Korycki, prof. UTH

dr hab. Roman Polak, prof. UTH

dr Justyna Żylińska

dr inż. Ireneusz Fura

dr Mirosław Bednarski

dr Krzysztof Gawkowski

dr Katarzyna Huczek

dr Zbigniew Nowak

dr Karolina Olszak-Häußler

dr Waldemar Perdion

dr Krzysztof Surdyk

dr Zbigniew Wasielewski

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

dr hab. Tomasz Kośmider

dr hab. Norbert Malec

dr Marcin Anszczak

dr Marek Centkowski

dr Krzysztof Głowiński

dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

dr Andrzej Massalski

dr Marcin Mazurek

dr Aleksandra Miler-Zawodniak

dr Arkadiusz Polak

dr Arkadiusz Weremczuk

dr Arkadiusz Wochnowicz

dr Marcin Zawodniak

dr Paweł Żydowo

mgr Karol Kuruś

mgr Łukasz Lep

mgr Paweł Mateńczuk

mgr Aldona Ploch

mgr Grzegorz Smogorzewski

inż. Zdzisław Przeszłowski

mgr Zbigniew Sobieski

mgr Piotr Sukiennik

mgr Łukasz Wroński

mgr Rafał Wyżnikiewicz

mgr Magdalena Żaboklicka-Madziar

Wydział Inżynieryjny

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Prodziekan ds. kierunku: mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska

Kierownik Katedry: dr inż. Grzegorz Glinko

prof. Jerzy Nowosielski

dr inż. arch. Małgorzata Brych-Barwicka

dr Tsutomu Nozaki

dr Agnieszka Żak-Biełowa

mgr Bartłomiej Gładuń

mgr inż. arch. Wojciech Godziński

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ARCHITEKTURY WNĘTRZ

dr hab. inż. arch. Agnieszka Starzyk

dr Mateusz Jasiński

dr inż. Elżbieta Nowicka

dr Katarzyna Porczak

dr Maciej Stefański

dr Kamil Zaleski

mgr inż. arch. Paulina Godzińska

mgr sztuki Paweł Grunert

mgr inż. arch. Bartosz Kapuściński

inż. Paweł Baron

mgr Patryk Gnybek

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BUDOWNICTWA

Kierownik Katedry: dr inż. Patryk Przybylski

dr inż. arch. Hubert Markowski

dr inż. Arkadiusz Witek

mgr inż. arch. Robert Wietecki

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BUDOWNICTWA

dr hab. inż. arch. Adam Baryłka

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski

dr hab. inż. Mirosław Graczyk

dr hab. inż. Wojciech Sas

dr hab. inż. Mariusz Żółtowski

dr inż. Waldemar Cichorski

dr inż. Katarzyna Gabryś

dr inż. Justyna Kuziak

dr inż. Monika Tuskolaska

dr inż. Marcin Wachowski

dr inż. Katarzyna Wasilewska

dr inż. Tomasz Wierzbicki

mgr inż. Michał Gierasimiuk

mgr inż. Katarzyna Jaszczak-Bukowska

mgr inż. Łukasz Kacprzak

mgr inż. Dariusz Krawczyk

mgr inż. Marek Skórzewski

mgr inż. Dominika Stańczak

inż. Jacek Krzysztofowicz

Jerzy Obolewicz

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY INFORMATYKI

Prodziekan ds. kierunku: dr hab. inż. Grzegorz Borowik

Kierownik Katedry: dr inż. Tomasz Bartczak

Z-ca Kierownika Katedry: mgr inż. Grzegorz Orłowski

dr inż. Andrzej Ciemski

dr Jerzy Osek

dr inż. Grzegorz Słowiński

dr inż. Tomasz Śmiałowski

mgr Jarosław Różański

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY INFORMATYKI

dr hab. inż. Piotr Bilski

dr inż. Izabella Antoniuk

dr Dorota Wolak

dr inż. Tomasz Woźniakowski

dr inż. Piotr Zaremba

mgr inż. Piotr Bilski

mgr inż. Tadeusz Garcarz

mgr inż. Kamil Kołodziejczyk

mgr inż. Łukasz Nekreś

mgr inż. Krzysztof Podkowski

inż. Jacek Kotyński

inż. Ivan Ostapiuk

Karolina Pągowska

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY TRANSPORTU

Prodziekan ds. kierunku: dr inż. Piotr Wróblewski

Kierownik Katedry: dr inż. Andrzej Wojciechowski

prof. dr hab. inż. Janusz Ewertowski

prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski

dr hab. Maria Parlińska

dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski

dr inż. Jacek Krawczyk

dr Agnieszka Martens

dr Monika Szałkowska-Strzelecka

dr Janusz Wdzięczak

mgr inż. Rafał Olszewski

mgr inż. Mariusz Piątek

mgr Ewa Zarzecka

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY TRANSPORTU

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

dr hab. inż. Paweł Gołda

dr hab. inż. Volodymyr Hutsaylyuk

dr hab. inż. Mariusz Izdebski

dr hab. inż. Tomasz Kamiński

dr hab. inż. Jarosław Korzeb

dr hab. inż. Grzegorz Koszałka

dr hab. inż. Jan Matej

dr inż. Karol Cieślik

dr inż. Andrzej Gągorowski

dr Krzysztof Głowiński

dr inż. Przemysław Ilczuk

dr inż. Krzysztof Kiczyński

dr inż. Krzysztof Kiszka

dr inż. Seweryn Koziak

dr inż. Ryszard Lewiński

dr inż. Filip Polak

dr Krzysztof Puchała

dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz

dr inż. Janusz Torzewski

dr inż. Grzegorz Trawiński

dr inż. Andrzej Urbanik

dr Arkadiusz Weremczuk

mgr inż. Marcin Balke

mgr inż. Adam Brodecki

mgr Mariusz Brzeziński

mgr inż. Jan Byczuk

mgr Adam Dąbrowski

mgr Krzysztof Grabowski

mgr inż. Piotr Grzyb

mgr Adrian Jakubczyk

mgr Bartosz Kaliński

mgr inż. Hubert Kowieski

mgr Tomasz Lodoń

mgr Zbigniew Mrozik

mgr Piotr Pomichowski

mgr inz. Paweł Szpakowski

inż. Patryk Stacewicz

Przemysław Bratkowski

Konrad Kujawa

Andrzej Poniedziałek

Paweł Trela

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ZARZĄDZANIA

Kierownik Katedry: dr Tomasz Pajewski

dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr Krystyna Szałkowska-Kozyra

dr hab. Stefan Korycki, prof. UTH

dr hab. inż. Jerzy Telep, prof. UTH

dr Dorota Stokowska

dr Tadeusz Miłosz

dr Leonard Milewski

dr Anna Miśkiewicz

dr Jerzy Walkowiak

dr Andrzej Wojciechowski

dr Mirosław Bednarski

dr Maria Andrzejak

dr Jerzy Osek

dr Artur Kwasek

dr Waldemar Ziemski

mgr Grzegorz Orłowski

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ZARZĄDZANIA

dr hab. Barbara Bojewska

mgr Iwona Sobiecka

mgr Emilia Suchodolska

mgr Mateusz Kośnik

mgr Monika Sadowska

dr Robert Oktaba