Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Kadra

Wydział Zarządzania i Logistyki

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ZARZĄDZANIA

Kierownik Katedry: dr Mariusz Gorustowicz

dr hab. Kazimierz Jóskowiak, prof. UTH

dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski, prof. UTH

dr Izabela Gontarek

dr Artur Kwasek

dr inż. Leonard Milewski

dr Agnieszka Nowocień

dr Jerzy Osek

dr Agnieszka Rola-Jarzębowska

dr Maciej Sikorski

dr Magdalena Ścigała

dr Tomasz Telep

dr Jerzy Walkowiak

dr inż. Andrzej Wojciechowski

dr Andrzej Woźniak

dr Mirosław Zielony

dr inż. Waldemar Ziemski

mgr Agnieszka Orłowska

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ZARZĄDZANIA

dr hab. Wiesław Cetera

dr hab. Michał Roman

dr hab. Jacek Kamiński

dr hab. Michał Ziembowski

dr Małgorzata Chackiewicz

dr Jakub Chowaniec

dr Edward Gancarz

dr inż. Dariusz Jaruga

dr Jolanta Jurczak

dr Elżbieta Kacperska

dr Ewa Kępka

dr Magdalena Krzyżanowska-Celmer

dr Arkadiusz Polak

dr Piotr Uściński

dr Ewa Wasilewska

dr Marek Zajic

mgr Marzena Baranowska

mgr Katarzyna Korzan-Kłopkowska

mgr Katarzyna Latek-Olaszek

mgr Zbigniew Mrozik

mgr Monika Podyma-Rabiega

mgr Ewa Szejner

mgr inż. Grzegorz Telka

Konrad Witomski

 

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Kierownik Katedry: dr Krzysztof Konopka

dr hab. Róża Milic-Czerniak, prof. UTH

dr Maria Andrzejak

dr Anna Ciosek

dr Tadeusz Miłosz

dr Anna Miśkiewicz

dr Tomasz Pajewski

dr Waldemar Szymański

dr Jarosław Wedler

mgr Aleksandra Jastrzębska

mgr Ewa Zarzecka

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

dr hab. Łukasz Furman

dr Ireneusz Badowski

dr Bogumił Ciborski

dr Tadeusz Filipiak

dr Seweryn Gajdek

dr Zbigniew Grzymała

dr Ewa Jagodzińska-Komar

dr Leszek Mosiejko

dr Piotr Ptak

dr Arkadiusz Ramęda

dr Agnieszka Wikarczyk

mgr Stanisław Kurek

mgr Zbigniew Mrozik

mgr Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Kierownik Katedry: dr inż. Marcin Anszczak

dr hab. Mirosław Bednarski, prof. UTH

dr hab. Stefan Korycki, prof. UTH

dr hab. Roman Polak, prof. UTH

dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr Krzysztof Borkowski

dr inż. Ireneusz Fura

dr Krzysztof Gawkowski

dr Katarzyna Huczek

dr Zbigniew Nowak

dr Krzysztof Surdyk

dr Zbigniew Wasielewski

dr Justyna Żylińska

mgr Sławomir Cisowski

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

dr hab. Mirosław Karpiuk

dr hab. Tomasz Kośmider

dr Krzysztof Głowiński

dr Maria Grotowska

dr Andrzej Massalski

dr Marcin Mazurek

dr Aleksandra Miler-Zawodniak

dr Aleksandra Miśkiewicz

dr Monika Nowikowska

dr Karolina Olszak-Häußler

dr Waldemar Perdion

dr Arkadiusz Wochnowicz

dr Marcin Zawodniak

dr Paweł Żydowo

mgr Milena Bodych-Biernacka

mgr Paweł Krakowiak

mgr Karol Kuruś

mgr Łukasz Lep

mgr Paweł Mateńczuk

mgr Aldona Ploch

mgr Grzegorz Smogorzewski

mgr Piotr Sukiennik

mgr Łukasz Wroński

Wydział Inżynieryjny

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Prodziekan ds. kierunku: mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska

Kierownik Katedry: dr inż. Grzegorz Glinko

prof. Jerzy Nowosielski

dr inż. arch. Małgorzata Brych-Barwicka

dr inż. arch. Piotr Kania

dr Tsutomu Nozaki

dr Agnieszka Żak

mgr Bartłomiej Gładuń

mgr inż. arch. Wojciech Godziński

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ARCHITEKTURY WNĘTRZ

dr Mateusz Jasiński

dr Ewa Jagodzińska-Komar

dr inż. Izabela Mania

dr inż. Elżbieta Nowicka

dr Katarzyna Porczak

dr Kamil Zaleski

mgr Patryk Gnybek

mgr inż. arch. Paulina Godzińska

mgr sztuki Paweł Grunert

mgr inż. arch. Bartosz Kapuściński

mgr Marcin Petrus

mgr inż. arch. Leszek Tomaszewski

inż. Paweł Baron

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BUDOWNICTWA

Kierownik Katedry: dr inż. Patryk Przybylski

dr inż. arch. Hubert Markowski

dr inż. arch. Łukasz Mazur

dr inż. Stanisław Tkaczyk

dr inż. Arkadiusz Witek

mgr inż. arch. Robert Wietecki

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BUDOWNICTWA

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski

dr hab. inż. arch. Adam Baryłka

dr hab. inż. Ryszard Chmielewski

dr hab. inż. Mirosław Graczyk

dr hab. inż. Paweł Ogrodnik

dr hab. Michał Ziembowski

dr hab. inż. Mariusz Żółtowski

dr Anna Bąkowska

dr Alicja Bobrowska

dr inż. Grzegorz Dobrzyński

dr inż. Andrzej Kulesa

dr inż. Sławomir Onopiuk

dr Krzysztof Puchała

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska

dr inż. Monika Tuskolaska

dr inż. Katarzyna Wasilewska

dr inż. Tomasz Wierzbicki

mgr inż. Łukasz Kacprzak

mgr inż. Dariusz Krawczyk

mgr inż. Marek Skórzewski

mgr inż. Kamil Sobczyk

mgr inż. Dominika Stańczak

mgr inż. Grzegorz Stencel

inż. Jacek Krzysztofowicz

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY INFORMATYKI

Prodziekan ds. kierunku: dr hab. inż. Grzegorz Borowik, prof. UTH

Kierownik Katedry: dr inż. Tomasz Bartczak

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba

dr hab. inż. Tomasz Adamski, prof. UTH

dr inż. Andrzej Ciemski

dr inż. Tomasz Śmiałowski

mgr inż. Grzegorz Orłowski

mgr Jarosław Różański

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY INFORMATYKI

dr hab. inż. Piotr Bilski

dr inż. Izabella Antoniuk

dr inż. Michał Malinowski

dr inż. Piotr Marciniak

dr inż. Lucyna Pyzik

dr Dorota Wolak

dr inż. Tomasz Woźniakowski

dr inż. Piotr Zaremba

mgr inż. Piotr Adamczyk

mgr inż. Piotr Bilski

mgr inż. Maksym Borodulia

mgr Paweł Czyż

mgr inż. Piotr Godlewski

mgr inż. Kamil Kołodziejczyk

mgr inż. Łukasz Nekreś

mgr inż. Mykola Pecheniuk

inż. Jacek Kotyński

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY TRANSPORTU

Prodziekan ds. kierunku: dr inż. Piotr Wróblewski, prof. UTH

Kierownik Katedry: dr inż. Andrzej Wojciechowski

prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski

dr hab. inż. Jerzy Filipiak, prof. UTH

dr hab. Maria Parlińska, prof. UTH

dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski, prof. UTH

dr inż. Jacek Krawczyk

dr Agnieszka Martens

dr Janusz Wdzięczak

dr inż. Anna Wytrykowska

mgr inż. Rafał Olszewski

mgr inż. Mariusz Piątek

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY TRANSPORTU

prof. dr hab. inż. Józef Błachnio

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

dr hab. inż. Mariusz Izdebski

dr hab. inż. Volodymyr Hutsaylyuk

dr hab. inż. Tomasz Kamiński

dr hab. inż. Jarosław Korzeb

dr hab. inż. Grzegorz Koszałka

dr hab. inż. Jan Matej

dr hab. inż. Anna Stelmach

dr Małgorzata Chackiewicz

dr inż. Karol Cieślik

dr inż. Grzegorz Dobrzyński

dr inż. Andrzej Gągorowski

dr Krzysztof Grabowski

dr inż. Przemysław Ilczuk

dr inż. Ewa Kamińska

dr inż. Krzysztof Kiczyński

dr inż. Krzysztof Kiszka

dr inż. Seweryn Koziak

dr inż. Ryszard Lewiński

dr Joanna Łukaszyk

dr inż. Łukasz Mórawski

dr Karolina Pągowska

dr inż. Filip Polak

dr inż. Krzysztof Puchała

dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz

dr Monika Szałkowska-Strzelecka

dr inż. Piotr Tadzik

dr inż. Janusz Torzewski

dr inż. Andrzej Urbanik

dr inż. Marcin Wachowski

dr Arkadiusz Weremczuk

mgr inż. Marcin Balke

mgr inż. Przemysław Bratkowski

mgr inż. Adam Brodecki

mgr inż. Jan Byczuk

mgr inż. Grzegorz Dyga

mgr inż. Tadeusz Garcarz

mgr Jakub Głowacz

mgr Adrian Jakubczyk

mgr Bartosz Kaliński

mgr Szymon Klemba

mgr inż. Hubert Kowieski

mgr Konrad Kujawa

mgr Zbigniew Mrozik

mgr inż. Krzysztof Podkowski

mgr Piotr Pomichowski

mgr Tomasz Prałat

mgr inż. Borys Syta

mgr inż. Paweł Szpakowski

inż. Patryk Stacewicz

tech. Andrzej Poniedziałek

tech. Henryk Skwarka

Paweł Trela

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ZARZĄDZANIA

Prodziekan: dr Tomasz Pajewski

Kierownik Katedry: dr Dorota Stokowska

dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr hab. Mirosław Bednarski, prof. UTH

dr hab. Stefan Korycki, prof. UTH

dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

dr Tomasz Telep

dr Tadeusz Miłosz

dr inż. Leonard Milewski

dr Anna Miśkiewicz

dr Jerzy Walkowiak

dr inż. Andrzej Wojciechowski

dr Maria Andrzejak

dr Jerzy Osek

dr Artur Kwasek

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ZARZĄDZANIA

dr hab. Barbara Bojewska

dr hab. Agata Lulewicz-Sas

dr hab. Maricn Smolarkiewicz

dr Arkadiusz Polak

dr Robert Oktaba

mgr Iwona Sobiecka

oficer dypl. inż. Zdzisław Przeszłowski

mgr Paweł Wójcik

mgr Małgorzata Musiał

mgr Joanna Chmurska

mgr Emilia Suchodolska

mgr Mateusz Kośnik

mgr Iwona Wasilewska

mgr Tomasz Olejko

mgr Piotr Ludian

mgr Barbara John