Przejdź do treści

Kadra

Wydział Zarządzania i Logistyki

KATEDRA EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Kierownik Katedry: dr Agnieszka Wikarczyk

prof. dr hab. Danuta Strahl

prof. Aleksander Stepanov

dr hab. prof. UTH Róża Milic-Czerniak

dr hab. prof. UTH Kazimierz Jóskowiak 

dr hab. prof. UTH Iwona Przychocka

dr Monika Szczerbak

dr Anna Ciosek

dr Jerzy Osek

dr Renata Runiewicz

dr Magdalena Ścigała

dr Jerzy Walkowiak

dr Waldemar Ziemski

dr inż. Andrzej Wojciechowski

dr Agnieszka Nowocień

dr Krzysztof Hofman

dr Ryszard Waśkiewicz

dr inż. Mirosław Zielony

mgr Adam Wysokiński

mgr Agnieszka Orłowska

 

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych

dr inż. Jolanta Jurczak

dr Ireneusz Badowski

dr Piotr Ptak

dr Antonii Krzysztof Sobczak

dr Tadeusz Miłosz

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

dr Janusz Wiśniewski

mgr Stanisław Kurek

mgr Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

mgr Ewa Zarzecka

mgr Wiesława Dróżdż

mgr Janina Łochowska

 

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Kierownik Katedry: prof. dr inż. Tadeusz Jemioło

dr hab. prof. UTH Stefan Korycki

dr hab. prof. UTH Jerzy Telep

dr hab. prof. UTH Roman Polak

dr inż. prof. UTH Stanisław Krysiński

dr Justyna Żylińska

dr Mirosław Bednarski

dr Zbigniew Nowak

 

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych

dr Marcin Anszczak

lek. med. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Włodzimierz Nowak

mgr Piotr Sukiennik

 

Wydział Inżynieryjny

KATEDRA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Kierownik Katedry: dr inż. Tomasz Wierzbicki

prof. Jerzy Nowosielski

dr inż. arch. Małgorzata Brych-Barwicka

dr inż. Grzegorz Glinko

dr inż. arch. Hubert Markowski

dr Tsutomu Nozaki

 

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych:

prof. dr hab. Małgorzata Siwek

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski

dr hab. inż. Mirosław Graczyk

dr hab inż. Volodymyr Hutsaylyuk

dr inż. Anna Bąkowska

dr Alicja Bobrowska

dr inż. Grzegorz Boruta

dr inż. Waldemar Cichorski

dr inż. Krzysztof Gradkowski

dr Mateusz Jasiński

dr inż. Krzysztof Jóźwiak

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż. Justyna Kuziak

dr Anna Kostrzyńska-Miłosz

dr inż. Elżbieta Nowicka

dr inż. Robert Piekarski

dr inż. arch. Agnieszka Starzyk

dr inż. Stanisław Tkaczyk

dr inż. Janusz Torzewski

dr inż. Andrzej Urbanik

dr inż. Mariusz Żółtowski

mgr inż. Tadeusz Garcarz

mgr inż. arch. Paulina Godzińska

mgr inż. arch. Wojciech Godziński

mgr inż. Piotr Grzybowski

mgr inż. arch. Jędrychowski Piotr

mgr Małgorzata Mostowska

mgr Barbara Nowosielska

mgr inż. Arkadiusz Porwoł

mgr inż. Piotr Rychlewski

mgr inż. arch. Izabela Tolko

mgr inż. arch. Robert Wietecki

mgr inż. Michał Woroszkiewicz

inż. Baron Paweł

inż. Jacek Krzysztofowicz

 

KATEDRA TRANSPORTU I INFORMATYKI

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski

Zastępca Kierownika: dr inż.Bogdan Ćwik

Zastępca Kierownika: dr inż. Andrzej Wojciechowski

dr hab. inż. Janusz Ewertowski, prof. UTH

dr hab. Maria Parlińska, prof. UTH

dr inż. Leonard Milewski

dr Jerzy Osek

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych:

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza

prof. dr hab. Ilona Jacyna-Gołda

prof. dr hab. Mirosław Siergiejczyk

dr hab. inż. Paweł Gołda

dr hab. inż. Volodymyr Hutsaylyuk

dr hab. inż Mariusz Izdebski

dr hab. inż. Jarosław Korzeb

dr hab. inż. Jan Matej

dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski

dr Elżbieta Auguściuk

dr inż. Tomasz Bartczak

dr inż. Wiktor Daszczuk

dr inż. Przemysław Ilczuk

dr inż. Piotr Jałowiecki

dr hab. inż. Mariusz Izdebski

dr inż. Piotr Kaźmierczak

dr Ewa Kępka

dr inż. Krzysztof Kiszka

dr inż. Ireneusz Krakowiak

dr inż. Robert Piekarski

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty

dr inż. Filip Polak

dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz

dr inż. Janusz Torzewski

dr inż. Grzegorz Trawiński

dr inż. Andrzej Urbanik

dr inż. Wieczorek Marcin

dr inż. Marcin Wachowski

mgr inż. Marcin Balke

mgr inż. Jan Byczuk

mgr inż. Adam Dąbrowski

mgr inż. Grzegorz Dyga

mgr inż. Waldemar Grabski

mgr inż. Tadeusz Garcarz

mgr inż. Jarosław Jędrzejewski

mgr Bartosz Kaliński

mgr Adam Legutowski

mgr Sebastian Nieciecki

mgr inż. Mariusz Piątek

mgr Piotr Pomichowski

mgr inż. Jarosław Różański

mgr Tomasz Śmiałowski