Przejdź do treści

Kadra

Wydział Zarządzania i Logistyki

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Kierownik Katedry: dr Jerzy Walkowiak

Zastępca Kierownika Katedry: dr Maria Andrzejak

dr hab. Kazimierz Jóskowiak, prof. UTH

dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

dr Anna Ciosek

dr Izabela Gontarek

dr Artur Kwasek

dr inż. Leonard Milewski

dr Tadeusz Miłosz

dr Agnieszka Nowocień

dr Jerzy Osek

dr Tomasz Pajewski

dr Maciej Sikorski

dr Krystyna Szałkowska-Kozyra

dr Monika Szałkowska-Strzelecka

dr Magdalena Ścigała

dr Waldemar Szymański

dr Mirosław Zielony

dr inż. Waldemar Ziemski

mgr Aleksandra Jastrzębska

mgr Agnieszka Orłowska

mgr Jarosław Różański

mgr Adam Wysokiński

 

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY EKONOMII I ZARZĄDZANIA

dr hab. Barbara Bojewska

dr hab. inż. Wiesław Cetera

dr hab. Łukasz Furman

dr hab. Jacek Kamiński

dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt

dr Joanna Antczak

dr Ireneusz Badowski

dr Małgorzata Białas-Szymańska

dr Bogumił Ciborski

dr Edward Gancarz

dr Hubert Gąsiński

dr Mateusz Guzikowski

dr Krzysztof Hofman

dr Stanisław Jachowicz

dr Agnieszka Rola-Jarzębowska

dr Jolanta Jurczak

dr Jolanta Kloc

dr Izabela Maleńczyk

dr Leszek Mosiejko

dr Robert Nowacki

dr Arkadiusz Polak

dr Dariusz Prokopowicz

dr Piotr Ptak

dr Krzysztof Sobczak

dr Małgorzata Stawicka

dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch

dr Jarosław Wedler

dr Michał Wielechowski

dr Arkadiusz Weremczuk

dr Agnieszka Wikarczyk

dr Paweł Żydowo

mgr Marzena Baranowska

mgr Radosław Borowski

mgr Jerzy Ebing

mgr Krzysztof Konopka

mgr Stanisław Kurek

mgr Katarzyna Korzan-Kłapkowska

mgr Katarzyna Latek-Olaszek

mgr Piotr Leksiński

mgr Paweł Łazarowicz

mgr Martyna Marczyk

mgr Jarosław Jakubowski

mgr Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

mgr Łukasz Polikowski

inż. Zdzisław Przeszłowski

mgr Grzegorz Smogorzewski

mgr Iwona Sobiecka

mgr Monika Sudomirska

mgr Edyta Szczepaniak

mgr Marek Szymala

mgr Ewa Zarzecka

mgr Andżelika Wielanek

mgr Mateusz Zaremba

mgr Katarzyna Zawadzka

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Kierownik Katedry: dr Zbigniew Wasielewski

Zastępca Kierownika Katedry: dr Agata Hrynkiewicz-Mazurek

dr hab. Stefan Korycki, prof. UTH

dr hab. Roman Polak, prof. UTH

dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr Mirosław Bednarski

dr inż. Ireneusz Fura

dr Krzysztof Gawkowski

dr Katarzyna Huczek

dr Krystyna Szałkowska-Kozyra

dr Zbigniew Nowak

dr Karolina Olszak-Häußler

dr Waldemar Perdion

dr Krzysztof Surdyk

dr Justyna Żylińska

mgr Aldona Ploch

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

dr Krzysztof Borkowski

dr Marek Centkowski

dr Krzysztof Głowiński

dr Marcin Mazurek

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

dr Aleksandra Miler-Zawodniak

dr Dariusz Prokopowicz

dr Arkadiusz Wochnowicz

mgr Milena Bodych-Biernacka

mgr Karol Kuruś

mgr Łukasz Lep

mgr Paweł Mateńczuk

mgr Angelika Rzeźniczak

mgr Grzegorz Smogorzewski

mgr Piotr Sukiennik

mgr Krzysztof Wąsik

mgr Paweł Woźniakowski

mgr Łukasz Wroński

mgr Rafał Wyżnikiewicz

mgr Katarzyna Zawadzka

mgr Magdalena Żaboklicka-Madziar

 

Wydział Inżynieryjny

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Prodziekan ds. kierunku: mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska

Kierownik Katedry: dr inż. Grzegorz Glinko

prof. Jerzy Nowosielski

dr inż. arch. Małgorzata Brych-Barwicka

dr inż. arch. Hubert Markowski

dr Tsutomu Nozaki

dr Agnieszka Żak Biełowa

mgr Bartłomiej Gładuń

mgr inż. arch. Wojciech Godziński

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY ARCHITEKTURY WNĘTRZ

dr hab. inż. arch. Agnieszka Starzyk

dr Mateusz Jasiński

dr inż. Grzegorz Koszela

dr inż. Elżbieta Nowicka

dr Katarzyna Porczak

dr Renata Przewłocka-Sionek

mgr inż. arch. Paulina Godzińska

mgr inż. arch. Piotr Jędrychowski

mgr inż. arch. Robert Wietecki

mgr Anna Kasperowicz

mgr Barbara Nowosielska

inż. arch. Paweł Baron

Patryk Gnybek

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BUDOWNICTWA

Kierownik Katedry: dr inż. Stanisław Tkaczyk

dr Agnieszka Martens

dr inż. arch. Hubert Markowski

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY BUDOWNICTWA

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski

dr hab. inż. Mirosław Graczyk

dr hab. inż. Volodymyr Hutsaylyuk

dr hab. Wojciech Sas

dr hab. inż. Mariusz Żółtowski

dr inż. Waldemar Cichorski

dr Andrzej Głuchowski

dr inż. Seweryn Koziak

dr inż. Monika Truskolaska

dr Justyna Kuziak

dr Karolina Pągowska

dr Emil Soból

dr Arkadiusz Weremczuk

inż. Jacek Krzysztofowicz

mgr inż. arch. Bartosz Kapuściński

mgr inż. Michał Gierasimiuk

mgr inż. Katarzyna Jaszczak-Bukowska

mgr inż. Dariusz Krawczyk

mgr inż. Małgorzata Mostowska

mgr inż. Krzysztof Podkowski

mgr inż. Piotr Rychlewski

mgr inż. Marek Skórzewski

mgr inż. Dominika Stańczak

mgr Łukasz Kacprzak

mgr Zbigniew Mrozik

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY INFORMATYKI

Prodziekan ds. kierunku: dr inż. Grzegorz Słowiński

Kierownik Katedry: dr inż. Tomasz Bartczak

dr inż. Tomasz Śmiałowski

mgr inż. Jarosław Różański

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY INFORMATYKI

dr hab. inż. Piotr Bilski

dr inż. Izabela Antoniuk

dr inż. Krzysztof Kiczyński

dr Łukasz Pietrych

dr inż. Rafał Typiak

dr Dorota Wolak

dr inż. Tomasz Woźniakowski

dr Piotr Zaremba

mgr inż. Piotr Bilski

mgr inż. Tadeusz Garcarz

mgr inż. Kamil Kołodziejczyk

mgr inż. Łukasz Nekreś

inż. Jacek Kotyński

inż. Ivan Ostapiuk

 

ETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY TRANSPORTU

Prodziekan ds. kierunku: dr inż. Piotr Wróblewski

Kierownik Katedry: dr inż. Andrzej Wojciechowski

prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski         

dr hab. inż. Janusz Ewertowski    

dr hab. Maria Parlińska

dr inż. Jacek  Krawczyk

dr inż. Leonard Milewski

dr Monika Szałkowska-Strzelecka

dr Janusz Wdzięczak

mgr Aldona Ploch

NIEETATOWI WYKŁADOWCY KATEDRY TRANSPORTU

prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

dr hab. inż. Paweł Gołda

dr hab. inż. Mariusz Izdebski

dr hab. inż. Tomasz Kamiński

dr Ewa Kępka

dr hab. inż. Jarosław Korzeb

dr hab. inż. Jan Matej

dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski

dr inż. Karol Cieślik

dr inż. Andrzej Gągorowski

dr Krzysztof Głowiński

dr inż. Przemysław Ilczuk

dr inż. Piotr Kaźmierczak

dr inż. Krzysztof Kiszka

dr inż. Ryszard Lewiński

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty

dr inż. Filip Polak

dr Dariusz Prokopowicz

dr inż. Krzysztof Puchała

dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz

dr inż. Janusz Torzewski

dr inż. Grzegorz Trawiński

dr inż. Andrzej Urbanik

dr inż. Marcin Wachowski

dr inż. Marcin Wieczorek

mgr inż. Marcin Balke

mgr inż. Adam Brodecki

mgr inż. Mariusz Brzeziński

mgr inż. Jan Byczuk

mgr inż. Adam Dąbrowski

mgr inż. Piotr Grzyb

mgr Adrian Jakubczyk

mgr Bartosz Kaliński

mgr inż. Szymon Klemba

mgr inż. Hubert Kowieski

mgr inż. Anna Majchrzak

mgr inż. Rafał Olszewski

mgr inż. Mariusz Piątek

mgr Artur Piotrowski

mgr Piotr Pomichowski

mgr inż. Mariusz Radzimierski

mgr Łukasz Rykała

mgr inż. Grzegorz Stencel

Andrzej Poniedziałek

Paweł Trela

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

KATEDRA ZARZĄDZANIA

Kierownik Katedry: dr Jerzy Walkowiak

dr hab. prof. UTH Iwona Przychocka

dr hab. prof. UTH Stefan Korycki

dr inż. prof. UTH Stanisław Krysiński

dr hab. prof. UTH Maria Parlińska

dr Anna Ciosek

dr inż. Bogdan Ćwik

dr Dorota Stokowska

dr Izabela Gontarek

dr Jerzy Osek

dr Justyna Żylińska

dr Leonard Milewski

dr Mirosław Bednarski

dr inż. Mirosław Zielony

dr Ryszard Waśkiewicz

dr inż Waldemar Ziemski

mgr Aleksandra Jastrzębska

Osoby współpracujące z Katedrą w ramach umów cywilno-prawnych

dr Bogdan Ciborski

dr hab. Barbara Bojewska

dr Ireneusz Badowski

dr Krystyna Szałkowska - Kozyra

dr Krzysztof Antoni Sobczak

dr Tadeusz Miłosz

mgr Agnieszka Krajewska

mgr Emilia Suchodolska

mgr Joanna Chmurska

mgr Marek Szymala

mgr Mateusz Kośnik

mgr Piotr Żochowski