Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej od wielu lat podejmują działania mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

W ramach corocznej dotacji z budżetu państwa Uczelnia Techniczno-Handlowa, stwarza studentom z niepełnosprawnością jak również studentom przewlekle chorym, którzy nie są zdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Staramy się, aby proponowane dodatkowe wsparcie, jak również zaplecze infrastrukturalne Uczelni w pełni odpowiadało potrzebom naszych studentów.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Agnieszka Przybylska

KAMPUS JUTRZENKI

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

wtorek, środa 8:00 - 15:00

KAMPUS JAGIELLOŃSKA

ul. Jagiellońska 82F
03-301 Warszawa

czwartek 8:00 - 15:00

tel. 22 262-88-29
mail: BON@uth.edu.pl