Kontakt

Uczelnia

1. Siedziba Uczelni - Kampus JUTRZENKI

Ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

2. Kampus JAGIELLOŃSKA

Ul. Jagiellońska 82F
03-301 Warszawa

Kamila Kokosza

Rektorat

Kamila Kokosza

 

Rektorat

tel. (22) 262 88 00
e-mail: rektorat@uth.edu.pl

Biuro Rekrutacji

Kampus Jutrzenki: tel. (22) 262 88 88
Kampus Jagiellońska: tel. (22) 262 88 89
e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. (22) 262 88 55
e-mail: podyplomowe@uth.edu.pl

Dział Marketingu

tel. (22) 262 88 16
e-mail: reklama@uth.edu.pl

Dział Stypendiów i Finansów Studentów

tel. (22) 262 88 29, 49 lub 62
e-mail: oplaty@uth.edu.pl

Biuro Karier

tel. (22) 262 88 21 lub 22
e-mail: kariera@uth.edu.pl

Planowanie

e-mail: planowanie@uth.edu.pl

Kadry

tel. (22) 262 88 63
e-mail: kadry@uth.edu.pl

Dział IT

tel. (22) 262 88 68 lub 77
e-mail: it@uth.edu.pl

Administracja

tel. (22) 262 88 06 lub 76
e-mail: techniczny@uth.edu.pl

Biblioteka

tel. (22) 262 88 40 lub 43
e-mail: biblioteka@uth.edu.pl

Kwestura

tel. (22) 262 88 65
e-mail: kwestura@uth.edu.pl

Wydział Zarządzania i Logistyki

Rekrutacja
Kampus Jagiellońska 82F

(I piętro )

tel. 22 262 88 89

pon. - pt.: 8.00 - 18.00

sobota: 9.00 - 15.00

e-mail: rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Dziekanat
Kampus Jagiellońska 82F

(parter,  pok. 6)

tel.: 22 262 88 10 (czynny w godzinach pracy dziekanatu)

sprawdź godziny pracy klikając na link – Dziekanat WZiL

e-mail: dziekanat.zil@uth.edu.pl

 

Rekrutacja
Kampus Jutrzenki 135

(parter, pokój 1)

tel. 22 262 88 88

pon. - pt.: 8.00 - 18.00

sobota: 9.00 - 15.00

e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Dziekanat
Kampus Jutrzenki 135

(parter, pokój 2)

tel.: 22 262 88 30 (czynny w godzinach pracy dziekanatu)

sprawdź godziny pracy klikając na link – Dziekanat WZiL

e-mail: dziekanat.zil@uth.edu.pl

 

Wydział Inżynieryjny

Rekrutacja
Kampus Jagiellońska 82F

(I piętro )

tel. 22 262 88 89

pon. - pt.: 8.00 - 18.00

sobota: 9.00 - 15.00

e-mail: rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

 

Rekrutacja
Kampus Jutrzenki 135

(parter, pokój 1)

tel. 22 262 88 88

pon. - pt.: 8.00 - 18.00

sobota: 9.00 - 15.00

e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

 

Dziekanat
Kampus Jagiellońska 82F

(parter,  pok. 6)

tel.: 22 262 88 10 (czynny w godzinach pracy dziekanatu)

sprawdź godziny pracy klikając na link – Dziekanat WI

e-mail: dziekanat.wi@uth.edu.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PŁOŃSKU

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk

poniedziałek: NIECZYNNE
wtorek: 8:00 - 15:00
środa: 8:00 - 15:00
czwartek: 8:00 - 15:00
piątek: 8:00 - 15:00
sobota: 9:00 – 13:00
niedziela: NIECZYNNE

tel.: (czynne w godzinach pracy dziekanatu) - 23 662 89 77, 785 880 480

e-mail: plonsk@uth.edu.pl

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (UTH) informuje o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych, a także o prawach, jakie Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów RODO jako osobom fizycznym. W przypadku przetwarzania danych osobowych w specyficznych okolicznościach, UTH informuje o zasadach przetwarzania danych podczas ich pozyskiwania.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 135.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe i na jakich podstawach prawnych?

Pani/Pana dane osobowe, podane podczas kontaktu z UTH, przetwarzamy najczęściej w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę wyraża Pani/Pan poprzez działanie, np. napisanie i wysłanie do nas dowolnego pytania i podania swojego adresu e-mail.

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych zawartych w zapytaniu, może być wycofana w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego przed wycofaniem zgody.

W przypadku zapytań innego rodzaju, np. związanych z rekrutacją, zatrudnieniem, studiami - cel i podstawa przetwarzania wynikają z przepisów prawa (np. prawa pracy, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Uczelnia Techniczno-Handlowa nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym obsługę Uczelni, np. w zakresie dostawy usług informatycznych.

Czy profilujemy Pani/Pana dane?

Uczelnia Techniczno-Handlowa nie profiluje Pani/Pana danych osobowych, ani też nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas uzależniony od celu przetwarzania; w przypadku zapytania związanego z RODO, dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku innych zapytań, dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, w każdym przypadku do momentu wycofania zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli przetwarzamy dane podane przez Panią/Pana w przesłanym zapytaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych w ramach realizacji naszych zadań ustawowych, nie wszystkie wynikające z RODO prawa będą podlegały realizacji; przykładowo; w przypadku przetwarzania danych na podstawie obowiązku prawnego wskazanego w przepisach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawo do usunięcia danych nie będzie realizowane
z uwagi na konieczność przechowywania danych przez czas wskazany w przepisach.

O konkretnym zestawie praw przysługujących Pani/Panu w danej sytuacji, informujemy w klauzuli informacyjnej przekazywanej podczas pozyskiwania danych.

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.