Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Manager e-commerce kierujemy w szczególności:

 

 • do osób, które już pracują na stanowiskach związanych z e-marketingiem lub e-commerce i chcący transformować i optymalizować swój biznes,
 • do kierowników projektów e-commerce – w tym zarządzających przedsięwzięciami e-commerce jak i osób wydelegowanych w organizacjach do obsługi e-commerce,
 • osób rozwijających swoją karierę zawodową w obszarze e-commerce,
 • do osób planujących otworzyć własny biznes e-commerce – zarówno jeśli mowa o stworzenie własnego sklepu internetowego jak i wykorzystanie marketplace’ów,
 • do przedsiębiorców planujący wykorzystanie Internetu jako kanału sprzedaży,
 • do kierowników i dyrektorów działów handlowych oraz działów sprzedaży w firmach zainteresowanych wykorzystaniem Internetu w zakresie komunikowania się z klientem i zwiększania sprzedaży,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru e-marketingu i e-commerce a także twórców nowych przedsięwzięć stricte e-commerce.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przedstawienie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać Internet do prowadzenia sprzedaży w Internecie oraz kontaktu z klientami. Program pozwala także na wyspecjalizowanie się w wybranych dziedzinach marketingu internetowego – zarówno typowo strategicznych (np. biznesplany, automatyzacja procesów marketingowych i logistycznych, zarządzanie finansami i zespołem w e-commerce), taktycznymi (np. pozycjonowanie w Google, generowanie sprzedaży poprzez social media, e-mail marketing) jak i narzędziowych (np. Google Ads, Google Analytics, Google Data Studio). Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego i e-commerce. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KIERUNKU

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Certyfikat Google Analytics Individual Qualification (po wcześniejszym przystąpieniu do egzaminu Google i jego zdaniu),
 2. Certyfikat Google Ads (po wcześniejszym przystąpieniu do egzaminu Google i jego zdaniu),
 3. Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności e-marketingowych wydawany przez agencję e-commerce i e-marketingową Ideo Force.

Słuchacze w ciągu trwania studiów oraz do 3 miesięcy od ukończenia studiów, otrzymują stałe wsparcie merytoryczne ze strony firmy Ideo Force – Partnera merytorycznego kierunku. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem Absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MANAGER E-COMMERCE
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 29 września danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych. UWAGA!!! Rekrutacja na kierunek przedłużona do 27.10.2023 r.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Manager e-commerce kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

Ostatnie miesiące sprawiły, że transformacja cyfrowa znacznie przyspieszyła. Działania firm z zakresu e-marketingu i e-commerce również ewoluowały i wkroczyły na nowe tory. Rynek e-commerce rozwinął się i znacznie zwiększył. To wszystko sprawia, że kierunek Manager e-commerce doskonale wpasowuje się w aktualne potrzeby rynku pracy, ale także stanowi doskonałą podstawę do rozpoczęcia własnego biznesu e-commerce. Dzięki temu, że podzieliłem przedmioty na trzy grupy tematyczne (wprowadzenie teoretyczne, e-commerce, warsztat narzędziowy), każdy ze Słuchaczy będzie mógł skoncentrować się na bardzo konkretnym wycinku e-marketingu czy e-commerce przy jednoczesnym poznaniu całości. Studia są nastawione na praktykę, więc każdy będzie miał możliwość stworzenia własnego sklepu, poprowadzenia własnej kampanii w Google czy Facebook’u. Nie zabraknie również kwestii związanych z budową doskonałego zespołu e-commerce lub zadbaniem o kwestie prawne - Wojciech Szymański, Opiekun merytoryczny.

dr Wojciech Szymański, ekspert ds. e-marketingu oraz e-commercem - Prezes Zarządu agencji e-commerce i e-marketingowej Ideo Force Sp. z o.o. oraz Wiceprezes agencji public relations – Exacto. Ideo Force jako jedna z nielicznych agencji w Polsce posiada tytuł Microsoft Chanel Partner, a Exacto wyróżnia się szczególnym rozwojem w kierunku projektów badawczych oraz kryzysów. Wykładowca studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Questus (CIM) w zakresie Digital Optimisation oraz Digital Customer Experience. Autor kilku kierunków studiów podyplomowych – między innymi w Uczelni Techno-Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor metodyki 12-kroków optymalizacji cyfrowej oraz narzędzia diagnostycznego „E-marketing Self Diagnostic Tool”.

Członek grup roboczych w ramach eIzby oraz IAB. Angażuje się w rozwój startupów – był mentorem w Startup Weekend, SAMSUNG INKUBATOR oraz Rzeszów Startup Akcelerator. Był członkiem komitetu oceniającego w akceleratorze "IDEA Global". Jest doradcą, trenerem i konsultantem. Prowadzi szkolenia oraz kursy. Wykonuje badania oraz ekspertyzy e-marketingowe. Jest autorem  wielu artykułów oraz publikacji. Współautor książek m.in. E-marketing – kompendium dla menadżerów” oraz „Content Marketing – współczesny poradnik po marketingu treści”. Posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach z zakresu ecommerce (pozacenowe elementy wpływające na sprzedaż w sklepach internetowych).

 

Joanna Tymowicz   - doświadczona koordynatorka kampanii internetowych i specjalistka od budowania wizerunku marek w sieci. W  branży działa od 2006 roku, a nowoczesne trendy e-marketingu nie mają dla niej żadnych tajemnic. Od 2014 związana jest z agencją Ideo Force gdzie pełni funkcję Client Service Director.
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Posiada bogate doświadczenie wynikające z zrealizowanych projektów e-marketingowych. Jest autorką wielu efektywnych strategii marketingowych i media planów oraz artykułów branżowych. W swojej pracy kładzie nacisk na balansowanie działań sprzedażowych oraz wizerunkowych, które mają w efekcie przynosić firmom wymierne korzyści.
Jej umiejętności i kreatywne podejście pozwoliły z powodzeniem zrealizować projekty dla wielu znanych marek.

Kamil Ziomek – Lider działu płatnych reklam w Ideo Force. Specjalista ds. płatnych kampanii reklamowych w Internecie. Ekspert w zakresie wdrażania działań PPC (Pay Per Click) przy wykorzystaniu systemów reklamowych takich jak np. Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads. Specjalizuje się również w analityce internetowej, określając skuteczność prowadzonych działań e-marketingowych. Dodatkowo zajmuje się przygotowywaniem kompleksowych audytów kont reklamowych. W branży działa od 2015 roku.

Monika Kołodziejczyk - Od ponad 10 lat zajmuje się marketingiem internetowym. Swoje doświadczenia zbierała podczas 4 lat pracy w Onecie i 2.5 roku w Interii. Jest właścicielem własnej agencji marketingowej ThinkDigital.pl. Pracowała z ponad 370 markami przy wielu różnych projektach z zakresu analityki internetowej, UX i projektowania stron internetowych, social mediów, audytów i strategii marketingowych, Google Ads czy marketing automation. Regularnie od kilku lat prowadzi szkolenia i warsztaty marketingowe, występuje w roli prelegenta na konferencjach marketingowych i pisze artykuły branżowe.

Bartłomiej Daniłoś - Ekspert w zakresie strategicznego planowania i wdrażania kampanii reklamowych w serwisach YouTube, Facebook oraz Instagram. Autor wielu publikacji i opracowań, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych marketing internetowy na AGH w Krakowie. Trener podczas takich wydarzeń jak Certyfikowany Social Media Manager, Nowe Trendy w Turystyce czy Kongres Best Of Online Marketing.

Paweł Szczyrek - Obowiązki dydaktyczne łączy z pracą w charakterze kierownika projektów marketingowych oraz Creative and content managera w agencji Ideo Force. W swojej pracy stara się realizować postulat interdyscyplinarności i łączyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu narratologi, językoznawstwa i marketingu internetowego. Projektant chatbotów oraz strategii marketingowych. Autor publikacji i szkoleń z zakresu e-marketingu, social mediów, komunikacji w sieci, a także narracji i literaturoznawstwa.

Tomasz Kwiatkowski - E-commerce Manager w Ideo Force. Z e-marketingiem oraz e- commerce zawodowo związany od 2014 roku. Od tego czasu realizował projekty zwiększające współczynnik konwersji niezależnie od branży, kanałów sprzedażowych, ilości użytkowników oraz ich doświadczeń zakupowych Specjalizuje się w rozwoju sklepów internetowych oraz ich optymalizacji pod kątem UX. Planuje działania dla modeli CPS i CPL, tworzy i egzekwuje kampanie promocyjne, rabatowe i voucherowe na podstawie analizy danych.

Agnieszka Pytel-Kłodawska - radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Doradza przedsiębiorcom, między innymi w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz prawa e-commerce.

Filip Kłodawski - Co-owner & Project Manager w agencji e-mail marketingowej Animails. Pasjonat e-maili, mailingów i newsletterów. Od 2010 zaprojektował setki mailingów, posegmentował kilka milionów subskrybentów, opisał kilkanaście case study i wywalczył parę nagród. Autor książki E-mail marketing oswojony.

Piotr Znamirowski - Head of Business Analysis w Brand Active. Od wielu lat prowadzi konsultacje i nadzór nad wdrożeniami oraz integracjami w obszarze e-commerce. Specjalista w dziedzinie zarządzania informacją
o produkcie. Obecnie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie analiz biznesowych i przedwdrożeniowych, projektując architekturę przyszłych skalowalnych systemów e-commerce dopasowując ją do wymagań biznesowych klientów.

Marcin Rudzik - CEO w Brand Active - agencji eCommerce. Twórca podcastu Merytorycznie o eCommerce. Mentor w Inkubatorach AIP z zakresu e-commerce. Rozwija projekty w oparciu o Shopify, Shopify Plus, PIM Akeneo. Jako podcaster spotyka się i rozmawia z właścicielami sklepów i ekspertami e-commerce. Wszystko to sprawia, że mam pokaźną perspektywę e-commerce i jest w stanie pomóc firmom w rozwoju.

PATRONAT KIERUNKU

Partnerem merytorycznym kierunku jest agencja e-marketingowa Ideo Force wywodząca się z istniejącej od 1999 roku Agencji Interaktywnej i Internet Software House – Ideo. Ideo Force kreuje wizerunki marek, tworzy angażujące treści, zwiększa zasięgi i poprawia konwersje. Agencja doskonale wie jak projektować i rozwijać najlepsze serwisy www oraz zwiększać sprzedaż w sklepach online. Ideo Force specjalizuje się w promocji w Internecie, pozycjonowaniu i AdWords. Opracowuje analizy i strategie marketingowe, dobiera najlepsze rozwiązania, nieustannie służy radą, wiedzą i doświadczeniem. Agencja e-marketingowa Ideo Force ma na koncie ponad 1000 zrealizowanych projektów e-marketingowych.

Pracowała m.in. dla marek takich jak: BPH TFI, LexisNexis, LG Electronics, Fotojoker, Wolters Kluwer Polska, Melvit, KUKE Finance, Targi Kielce, GlaxoSmithKline, iParts, Norsk Maritimt Forlag AS, Cobi, Pratt & Whitney.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!