Biblioteka

WYPOŻYCZ lub PRZEDŁUŻ termin wypożyczenia KSIĄŻKI NA WAKACJE!

Warunkiem wypożyczenia materiałów bibliotecznych z terminem zwrotu do 10/10/2020 jest posiadanie aktualnego hologramu na legitymacji studenckiej oraz uregulowanie wszystkich zaległości w Bibliotece Naukowej UTH.

 ------------------------------------------------------------------

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE NAUKOWEJ UTH:

• max. 2 czytelników + 1 os. obsługująca
• po wejściu do biblioteki zdezynfekuj ręce
• załóż rękawiczki jednorazowe
• załóż maseczkę jednorazową
• zachowaj odpowiednią odległość od lady

PATRZ -->>GODZINY OTWARCIA<<--

Nabytki biblioteczne