Biblioteka

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE NAUKOWEJ UTH:

• max. 2 czytelników + 1 os. obsługująca
• po wejściu do biblioteki zdezynfekuj ręce
• załóż rękawiczki jednorazowe
• załóż maseczkę jednorazową
• zachowaj odpowiednią odległość od lady

PATRZ -->>GODZINY OTWARCIA<<--

Nabytki biblioteczne