Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Studia magisterskie – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Studia 2 stopnia to kolejny etap kształcenia akademickiego, który stanowi szansę na rozszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów licencjackich. Jest to czas, gdy zdobyta już wiedza może zostać ukierunkowana pod kątem określonych, interesujących studenta specjalności. Takie uzupełnienie wiedzy niesie szereg korzyści dla przyszłej kariery zawodowej, zwłaszcza że studia magisterskie często nie muszą być zbieżne z kierunkiem obranym na wcześniejszym etapie edukacji, co rodzi szansę na poszerzenie kompetencji i zbudowanie unikalnego zestawu umiejętności, dzięki któremu możliwe będzie zaistnienie na rynku pracy.

Sam tytuł nie wystarczy – warto postawić na dobre studia magisterskie, które zapewniają kształcenie oparte na równowadze pomiędzy wiedzą a umiejętnościami.

Uczelnia Techniczno-Handlowa zapewnia szeroki wybór spośród kierunków technicznych, ekonomicznych i menedżerskich.

Studia magisterskie

Studia magisterskie w Warszawie na Uczelni Techniczno-Handlowej to kształcenie, podczas którego stawiamy na wiedzę praktyczną. Na zajęciach spotkasz się nie tylko z wykładowcami, którzy są cenionymi naukowcami, ale poznasz również wielu praktyków działających w swoich branżach od lat i znających je od podszewki. Będziesz więc mógł czerpać wiedzę, umiejętności i inspiracje wprost od osób kształtujących działanie branż i sektorów gospodarki.

Studia magisterskie – Warszawa

W Warszawie dostępnych jest wiele propozycji studiów magisterskich, nie wszystkie jednak zasługują na uwagę. Warto wybrać uczelnię, która solidnie przygotuje do życia zawodowego i będzie oferować praktyczne kształcenie, często realizowane w porozumieniu z pracodawcami. W trakcie projektów, praktyk i stażów, nasi studenci mają szansę na poznanie zawodu od podszewki i odkrycie jego praktycznych aspektów. Oferowane przez naszą Uczelnię studia magisterskie w Warszawie odznaczają się zróżnicowanymi programami realizowanymi w ramach przyszłościowych kierunków. Ponadto z myślą o jak najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału studentów, przygotowaliśmy nowoczesne sale dydaktyczne oraz laboratoria wyposażone w sprzęt najnowszej generacji.

W ramach studiów magisterskich na UTH możesz studiować poniższe kierunki:

Warto podkreślić, że kształcenie realizowane jest nie tylko w oparciu o wykłady czy ćwiczenia. Podczas swoich studiów II stopnia będziesz uczestniczył w licznych warsztatach, wyjazdach studyjnych czy zdobywał wiedzę na podstawie konkretnych case study opracowywanych przez doświadczonych praktyków.

Studia magisterskie – kierunki na UTH

Kierunki magisterskie powinny przede wszystkim uwzględniać zmieniające się trendy i iść z duchem czasu. Nasze studia 2 stopnia dostosowujemy kierunkowo do zmieniającego się rynku pracy na podstawie wnikliwych analiz, badań i konsultacji. Za główny cel stawiamy sobie, by absolwenci nie tylko otrzymali jak najlepsze przygotowanie teoretyczne i praktyczne, ale również, by zmaksymalizować Ich szansę na pracę marzeń. Niezależnie od tego, czy wybrany kierunek to kontynuacja obranej wcześniej ścieżki, czy rozszerzenie wiedzy o inne dziedziny – dajemy możliwość rozwoju i realizacji planów zawodowych. Studia magisterskie w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej to realna szansa na wejście na rynek pracy z ogromnym zapleczem specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Zapisz się!