Programy studiów

Wydział Inżynieryjny

Programy studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020

  • Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz, profil praktyczny - pobierz
  • Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo, profil praktyczny - pobierz
  • Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Transport, profil praktyczny - pobierz
  • Program studiów, drugiego stopnia na kierunku Transport, profil praktyczny - pobierz
  • Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka, profil praktyczny - pobierz

 

Efekty kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim obowiązujące dla cyklów kształcenia uruchomionych przed rokiem akademickim 2018/2019:

  • Architektura wnętrz, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki - pobierz
  • Budownictwo, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki - pobierz
  • Transport, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki - pobierz