Spotkania z praktyką

Kryminalne zagadki… w UTH. Pierwsze z serii zajęć praktycznych pt. „Techniki kryminalistyczne”
Zajecia praktyczne... na Zamku Królewskim w Warszawie z głównym inżynierem obiektu, Sławomirem Kwiatkowskim
TSL Team w Porcie Gdańsk oraz Terminalu Kontenerowym
MayBug A.D. 2018 Pawła Treli w UTH
Warsztaty dla studentów kierunku Transport... w warsztacie Trela Motorsport
Stanowisko badania charakterystyk silników przed i po wymianie oprogramowania
Zajęcia praktyczne na budowie osiedla Robyg Young City 2 w Warszawie
Wizyta na budowie drogi Czerniakowska-BIS w Warszawie
Spotkanie z praktyką - firma Unitronic - tuning elektroniczny i mechaniczny samochodów
Laboratorium Nowoczesnych Środków Transportu
Przygotowanie i modyfikacje samochodów do sportu – warsztat Pawła Treli
Spotkanie studentów UTH z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Trening strzelecki studentów UTH
ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Jakie problemy napotyka się w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia sklepu internetowego? - warsztat Ideo Force
Warsztat o social listeningu w przestrzeni biznesowej - agencja VML
Spotkanie z doradcą Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Konradem Kaczmarczykiem
Pracownia rysunku i malarstwa oraz projektowania detalu architektonicznego
Warsztat z Jolantą Kowalczyk z firmy Bosch Rexroth Polska
Ochrona przed bronią masowego rażenia - zajęcia praktyczne
Centrum Logistyczne w Warnie - Bułgaria
Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego - konferencja
Zajęcia w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym
Zajęcia z diagnostyki pojazdu we współpracy z Mercedesem
Ecommerce, czyli jak handlować globalnie - Cyprian Iwuć
Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo, Zabezpieczenia i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2016
Zajęcia z przyrządami geodezyjnymi
Warsztat „Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm”
Komunikacja społeczna, współpraca z mediami... wykład Wiesławy Dróżdż
Studenci UTH w Pracowni Lepiszczy Bitumicznych IBDiM
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - Rozwój Rynku GPW
Zagrożenia jakie niesie Państwo Islamskie - wykład dr. Wojciecha Szewko
Plener rysunkowo-malarski w Studziannie-Poświętnem
Wizyta studyjna w Point of View
TSL Team z wizytą w Porcie Morskim Gdańsk
Pracownia rysunku i malarstwa oraz projektowania detalu architektonicznego
Zajęcia w pracowni fotograficznej z firmą Olympus
Wiem co robisz w sieci gdy nikt nie patrzy - wykład ekspercki o prywatności w sieci
Twoja historia w 7 sekund. Jak stworzyć skuteczne CV - warsztaty dla studentów
Realia Kariery z wykładem eksperckim o rozwoju kompetencji zawodowych
Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy centralnej elektroniki - wizyta w firmie Bosch Polska
Szkolenie "Skuteczny lider" dla studentów
Spotkanie i konferencja samorządów studenckich uczelni wyższych
Wizyta studentów UTH w Stołecznym Stanowisku Kierowania
Wizyta na strzelnicy - rodzaje broni, amunicja, strzelanie do tarczy
Zajęcia z logistyki i obsługi celnej w firmie Tirsped oraz Urzędzie Celnym
Wizyta TSL Team na targach TransLogistica Poland
Targi Transportu Publicznego i wizyta studentów UTH
Warsztaty z przedstawicielami firmy UPS Polska
VIII Konferencja Kół Naukowych w UTH
Studenci UTH na targach motoryzacyjnych Warsaw Motor Show
Funkcjonowanie prywatnej działalności gospodarczej na rynku polskim i zagranicznym - warsztaty
Dr Krzysztof Liedel o wojnie hybrydowej i Doktrynie Gerasimowa
Prezentacja elementów systemu wtrysku paliwa w silnikach Diesla
Studenci UTH w Pracowni Lepiszczy Bitumicznych IBDiM
Uczelniana reprezentacja w piłce nożnej na turnieju
Spotkanie z przedstawicielami ZTM, SKM, ZDM oraz ZMiD