Przejdź do treści

Nasz psycholog

Jeżeli nie wiesz:

  • Jak pokonać własne trudności, zrozumieć zachowania własne i innych, swoje uczucia i potrzeby?
  • Jak radzić sobie ze stresem?
  • Jak mieć wpływ na swoje życie?
  • Jak pokonać stres związany z publicznymi wystąpieniami?
  • Jak wypaść dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej?

Możesz skorzystać z bezpłatnego, doraźnego wsparcia psychologa pełniącego dyżur na naszej Uczelni.

Każdy student jak i pracownik, który chciałby skorzystać z konsultacji w pierwszej kolejności musi wysłać maila i umówić się na konsultacje.

Kontakt

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy psychologa w pierwszej kolejności napisz maila i umów się na rozmowę w siedzibie uczelni lub on-line.

 

 

Zasady poufności

Psycholog  w ramach współpracy z BON udziela pomocy studentowi na zasadzie poufności, zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Punkt 21 i 22 tego kodeksu brzmi:

  1. Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób. Jeśli jest to możliwe, decyzję w tej sprawie należy dokładnie omówić z doświadczonym i bezstronnym kolegą. Materiały poufne powinny być komisyjnie zniszczone, jeżeli zaistnieją warunki grożące ich ujawnieniem.
  2. Wnikanie w intymne, osobiste sprawy klienta dopuszczalne jest jedynie w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychologicznej.

Oznacza to, że treść rozmów ze studentem objęta jest tajemnicą, psycholog zachowuje dla siebie informacje o osobistych sprawach studenta.