Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Przykładowe treści

 

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Executive Management Academy for Woman kierujemy w szczególności do:

 • kadry kierowniczej i menedżerskiej,
 • kobiet prowadzących własną działalność biznesową,
 • kobiet, które chcą lepiej zarządzać sobą, zespołem, firmą,
 • wszystkich kobiet planujących rozwój zawodowy,

CEL STUDIÓW

Celem studiów  jest edukacja pozwalająca poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa, jak również wsparcie kobiet w pokonaniu barier na drodze do zawodowego sukcesu, bez konieczności rezygnacji z życia osobistego. Program zaprojektowany został przez doświadczone kobiety biznesu i nauki we współpracy z life & business coachami.

Program studiów został przygotowany zgodnie z najnowszą wiedzą z obszarów zarządzania, przywództwa, a w jego ramach znajdują się również moduły oparte na najnowszej wiedzy o mózgu człowieka i neuronauce, w tym bazujący na innowacyjnej szwajcarskiej metodyce STRUCTOGRAM®. W ramach programu studiów realizowane są 3 poziomy STRUCTOGRAM® Training System.

STRUCTOGRAM® jest narzędziem uznawanym jako jedno z kluczowych w biznesie przez największe organizacje na całym świecie. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana w obszarze  marketingu, technik  sprzedażowych, budowaniu relacji z Klientem, PR, budowaniu swojej marki na rynku, procesach rozwoju, komunikacji, budowania zespołów i zarządzania, zwiększania poczucia świadomości i działania w zgodzie z wewnętrznym potencjałem Lidera. Studia mają charakter nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny.

CERTYFIKATY

Absolwenci kierunku uzyskują  trzy międzynarodowe  certyfikaty STRUCTOGRAM® honorowane w 27 krajach na świecie:

 • STRUCTOGRAM® 1 - Klucz do poznania siebie,
 • STRUCTOGRAM® 2 - TRIOGRAM® Klucz do poznania drugiego człowieka,
 • STRUCTOGRAM® 4 - Klucz do przywództwa i budowania zespołu,

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować umiejętnościami z zakresu:

 • zarządzania swoim potencjałem oraz zespołu,
 • wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w życiu i w biznesie,
 • najnowszych badań nad mózgiem i neuronauką i przełożenia ich na biznes,
 • budowania własnej marki osobistej,
 • coachingu i mentoringu w pracy lidera,
 • wystąpień publicznych i autoprezentacji,

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 176 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EXECUTIVE MANAGEMENT ACADEMY FOR WOMAN

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

Program Executive Management Academy for Women realizowany w Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie zaprojektowany został przez doświadczone kobiety biznesu i nauki we współpracy z life & business coachami. Naszym celem jest edukacja pozwalająca poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa, jak również wsparcie kobiet w pokonaniu barier na drodze do zawodowego sukcesu, bez konieczności rezygnacji z życia osobistego. Program studiów został przygotowany zgodnie z najnowszą wiedzą z obszarów zarządzania, przywództwa, a w jego ramach znajdują się również moduły oparte na najnowszej wiedzy o mózgu człowieka i neuronauce, w tym bazujący na innowacyjnej szwajcarskiej metodyce STRUCTOGRAM®. Gwarantujemy sporą dawkę inspiracji, lepsze poznanie siebie, wzrost otwartości na nowe pomysły i wyzwania. Bo bycie liderką jest wyborem wewnętrznym, podejmowanym po to, by czuć się spełnioną – zarówno jako kobieta, jak i bizneswoman - Izabela Gontarek, Opiekun merytoryczny.

dr Izabela Gontarek - Trener Biznesu, Senior Menedżer, Ekspert w Mediach. Od kilkunastu lat związana z międzynarodowymi organizacjami finansowymi oraz środowiskiem akademickim. Współtworzyła jedyną w Polsce strategię dialogu nauki z biznesem, gdzie odpowiadała za implementację międzynarodowego programu wspierającego szkolnictwo wyższe, badania naukowe oraz idee przedsiębiorczości. Odpowiadała za budowę i rozwój zespołów oraz zarządzała procesem sprzedaży. Prowadziła i uczestniczyła w projektach podnoszących efektywność procesów operacyjnych. Jako trener i wykładowca współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Felietonistka, autorka publikacji eksperckich, popularyzatorka wiedzy i nauki w mediach, członek rady programowej kampanii „Urodzeni Przedsiębiorcy” Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki w Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie.

Anna Matusiak-Rześniowiecka Wieloletnia Dziennikarka i Prezenterka Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Absolwentka filologii polskiej i teatrologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zarządzała wydziałem prasowym Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie pełni funkcję Rzecznika Prasowego i szefa komunikacji firmy UseCrypt. Wykładała dziennikarstwo w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Felietonistka, współautorka książek: „Skazane. Historie prawdziwe” oraz „Molestowane. Historie bezbronnych”. Trenerka wystąpień publicznych.

Barbara Grześ - Menedżer, Trener Biznesu, NeuroCoach, Mentor i Coach Kryzysowy Biznesu, Wykładowca Akademicki. Certyfikowany Trener szwajcarskiej metodyki STRUCTOGRAM®. Doświadczony menedżer, z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Prowadziła i uczestniczyła w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Konsultant biznesowy, właściciel S.M.A.R.T. Business Coaching, jak również marki BrainIQ®. Należy do nielicznej na świecie grupy neurocoachów. W swojej  pracy wykorzystuje najnowszą wiedzę o mózgu i neuronaukę, w tym szwajcarską metodykę STRUCTOGRAM®, aby skutecznie rozwijać potencjał ludzki, budować efektywne zespoły i kształtować liderów. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej, studiów podyplomowych z zakresu Psychologii w biznesie  oraz studiów doktoranckich ukończonych w Katedrze Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła studium Coachingu MLC. Propaguje holistyczne spojrzenie na organizację i ludzi w organizacji: z punktu widzenia aspektów psychologicznych, zarządczych i prawnych.

Adam Stolarzewicz - Executive&Business Coach, pierwszy Polak, który otrzymał akredytację Coach-Supervisor słynnej londyńskiej Coaching Supervision Academy. Doświadczony konsultant, trener i praktyk biznesu. Dyrektor Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Były dyrektor HR największych polskich banków – m.in. Getin Noble Bank SA, mBanku (Polska, Czechy, Słowacja), Multibanku i BRE Banku. Przez wiele lat Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, członek współzałożyciel Izby Coachingu (były członek Prezydium Izby). Wykładowca akademicki. Współtwórca i współprowadzący wielu programów i szkół coachingu m.in. Akademii Profesjonalnego Coachingu (jedna z najstarszych szkół coachingu w Polsce).
Posiada międzynarodowe certyfikaty i akredytacje trenerskie i konsultanckie (m.in. Insights®Discovery™, AchieveGlobal, Hill International). Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy, Oxford Brookes University, ICAN Institute/Harvard Business, Szkoły Głównej Handlowej. Poprzez doradztwo, coaching i szkolenia od ponad 20 lat wspierał i wspiera sukcesy m.in. Answear.com, ING Bank, Orlen, Tauron, Vattenfall, PGE, KGHM, Korona SA, Sarstedt, Viko Panasonic, BOŚ Bank, PKO BP, BZ WBK, Eurocash, Poczta Polska, ZUS, PARP, Thai Union  oraz wielu Ministerstw i agencji rządowych. Autor wielu publikacji w książkach i uznanych czasopismach.

Emilia Dubiela – Akredytowany Trener Biznesu i Certyfikowany Coach, Strateg sprzedaży, Mentor. Posiada 15-letnie doświadczenie trenerskie oraz menedżerskie zdobyte w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, zarządzając ponad 50-osobowymi zespołami sprzedażowymi. Jako Trener prowadziła Akademię Managera, Akademię Doradcy oraz liczne warsztaty sprzedażowe i windykacyjne dla pracowników banków i agentów finansowych. Była odpowiedzialna za współpracę z największymi operatorami finansowymi zrzeszającymi około 3000 przedsiębiorców. Zarządzała własną siecią agencyjną liczącą ponad 500 biur pośredników, dla których przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleń w ostatnich 4 latach. Od kilkunastu lat jest mówcą na licznych konferencjach finansowych, organizatorką eventów, warsztatów, webinarów i spotkań networkingowych.

Pomysłodawczyni bezpłatnego 15-dniowego Maratonu Biznesowego, podczas którego edukowała przedsiębiorców, jak szybko i skutecznie mogą uchronić się od skutków kryzysu.

 

Luiza WoźniakPraktyk biznesu, ekspert w zakresie ewaluacji i optymalizacji biznesu. Interim manager, doradca biznesowy, doświadczony menedżer, mentor liderów. Dyrektor Zarządzający  firmy consultingowej “Perfect Ideas”. Specjalizuje się w obszarach: przywództwo i zarządzanie, sprzedaż i marketing oraz kapitał ludzki i HRM. Przez ponad 20 lat skutecznie zarządzała sprzedażą, marketingiem i rozwojem biznesu koncernów międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw. Odniosła wiele sukcesów w prowadzeniu negocjacji strategicznych i sprzedaży.  Wprowadzała na polski rynek koncerny zagraniczne oraz nowe produkty i innowacyjne rozwiązania w wielu organizacjach, otwierała stat-upy.  Przez 9 lat, jako Prezes Zarządu i CEO kierowała spółką Europress Polska (grupa Axcel Springer), umacniając jej pozycję lidera na polskim rynku w zakresie importu i dystrybucji prasy zagranicznej.
Absolwentka trzech fakultetów Uniwersytetu Warszawskiego, wciąż inwestująca w swój rozwój. Miłośniczka zwierząt, ratująca konie i psy w potrzebie, trenerka hipoterapii i jazdy konnej.

PARTNERZY KIERUNKU

Magazyn „Businesswoman & life”  - z sukcesem ukazuje się od 10 lat na polskim rynku wydawniczym. Redakcja czasopisma jest organizatorem ogólnopolskich eventów dla kobiet biznesu oraz gal charytatywnych.  Magazyn pomaga kobietom w realizowaniu pasji, w zdobywaniu niezależności finansowej oraz w spełnianiu własnych marzeń. Businesswoman & life to coś więcej niż magazyn. To społeczność kobiet przedsiębiorczych, które nawzajem się inspirują, motywują, pomagają w rozwiązywaniu problemów. Czytelniczki to kobiety biznesu, właścicielki firm, kobiety zasiadające na wysokich stanowiskach w korporacjach.

http://perfectideas.pl/

Perfect Ideas - misją Perfect Ideas jest wspieranie i optymalizacja firm poprzez eksperckie doradztwo, w kluczowych dla organizacji obszarach: zarządzania, sprzedaży, marketingu oraz HR, co w efekcie wpływa na podniesienie efektywności, konkurencyjność i stały rozwój tych przedsiębiorstw. Klienci firmy wspierani są  na każdym etapie. Rozpoczynając od ewaluacji statusu organizacji lub wybranych obszarów (mini audyt), poprzez raport z rekomendacjami, uczestnictwo we wdrożeniu i ewaluację jego efektów, po outsourcing funkcji marketingowych i HR do naszych ekspertów. Zespół Perfect Ideas tworzy grupa kreatywnych, doświadczonych doradców – menedżerów praktyków, którzy pragną przekazać swoją cenną wiedzę, doświadczenie oraz pasję innym firmom.