O uczelni

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 21 lutego 2014 r. posiada jednak wieloletnią tradycję. Uczelnia widnieje w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5. Została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1992 r. (DNS-3-TBM-31/92) jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Podczas ponad swojej ponad dwudziestoletniej historii Uczelnia zmieniała nazwę jeszcze dwa razy: w 2004 r. na Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa oraz w 2006 r. na Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej pod którą to nazwą uczelnia funkcjonowała do niedawna. Zmiana nazwy na Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej spowodowana była włączeniem Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w struktury Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. W związku z łączeniem szkół wyższych o różnych profilach kształcenia istotna zmiana nazwy uczelni była konieczna aby odzwierciedlić nową, szerszą ofertę programową. Obecna nazwa Uczelni łączy w sobie zarówno kształcenie na kierunkach technicznych, jak i społecznych.

Połączenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki było ukoronowaniem czteroletniej, ścisłej współpracy obu placówek i trwającego rok procesu przygotowawczego w którym uczestniczyły środowiska akademickie obu uczelni.

Uczelnia funkcjonuje w dwóch kampusach w Warszawie: przy ul. Jagiellońskiej 82F (dotychczasowej siedzibie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki) oraz przy Al. Jerozolimskich 200 (dotychczasowej siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej).

Od 1 listopada 2014 r. połączone zostały wydziały kształcące na kierunkach z obszaru nauk społecznych. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Cła i Logistyki Międzynarodowej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Psychologii oraz Wydział Zarządzania i Finansów zostały połączone. W wyniku połączenia powstał Wydział Zarządzania i Logistyki.

W strukturze Uczelni funkcjonuje również Wydział Inżynieryjny, pod który podlegają kierunki z obszaru nauk technicznych. Wydział ma swoją siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 82F.

UTH kształci również studentów w swoim Wydziale Zamiejscowych w Płońsku.

 

Aktualne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 1. 17 września 2015 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym na Wydziale Zarządzania 
  i Logistyki
 2. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym przez Wydział Zarządzania
  i Finansów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
 3. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Finansów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
 4. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku
 5. 20 września 2012 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym przez Wydział Transportu 

Aktualne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 1. 20 września 2012 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym przez Wydział Transportu
  i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Cła i Logistyki
 2. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym przez Wydział Zarządzania
  i Finansów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
 3. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Finansów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
 4. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku
 5. 17 września 2015 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym na Wydziale Zarządzania
  i Logistyki