Baza laboratoryjna

26
projektów unijnych

Laboratoria Uczelni Techniczno-Handlowej

W procesie kształcenia Uczelnia wykorzystuje własne pracownie badawcze, w których studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania laboratoryjne. Studenci mają niepowtarzalną okazję poczuć atmosferę prawdziwej nauki, pozwalają wykazać się otwartością i kreatywnością, a także uczą się pracy zespołowej. Baza laboratoryjna UTH oferuje studiującym przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności praktycznych i przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.

Pracownia techniki kryminalistycznej

W celu zapewnienia prawidłowego poziomu procesu kształcenia Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, która oferuje studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, na specjalności kryminologia i kryminalistyka, zapewnia studentom odbywanie zajęć w pracowni techniki kryminalistycznej.

Wyposażenie pracowni ma przedstawić słuchaczom najnowsze osiągnięcia nauk technicznych i przyrodniczych do opracowania skutecznych metod i sposobów ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych, jak również uwidocznić przebieg rejestracji czynności procesowych i badawczych (np. fotografia kryminalistyczna i inne formy utrwalania obrazu i dźwięku).

Elementy do ćwiczeń z przedmiotu kryminalistyka, pozwalają zapoznać się z podstawowymi metodami ujawniania śladów, jako materiału dowodowego (pędzle daktyloskopijne, proszki, folie) oraz stanowiska do procesowego daktyloskopowania podejrzanych (możliwość wykonania karty daktyloskopijnej oraz odbitek dłoni). Możliwości pracowni pozwalają również na wykonanie fotografii sygnalitycznej (w postępowaniu przygotowawczym do rejestrów policyjnych) oraz poznać elementy odorologii (zapach) i traseologii (ślad obuwia) kryminalistycznej.

Pracownia techniki kryminalistycznej znajduje się w Kampusie Jerozolimskie 200.

Pracownia logistyczna

Pracownia logistyczna Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej stanowi unikalne przedsięwzięcie dydaktyczne pozwalające na realizację rzeczywistych skomplikowanych i kosztownych procesów logistycznych w warunkach laboratoryjnych. Pracownia wyposażona jest komponenty rzeczywistego wielkopowierzchniowego magazynu outsourcingowego z różnymi strefami funkcjonalnymi, z różną strukturą, z rożnym asortymentem.

Zespoły ćwiczące używają rzeczywistego oprogramowania, drukują rzeczywiste etykiety logistyczne, realizują rzeczywiste procesy ładunkowe, czy też rozładunkowe, na specjalnie zakupionych kontenerach w skali 1: 16, wykorzystują także palety, kosze logistyczne, pojemniki logistyczne, skanery kodów kreskowych, automaty do piklingu i kompletowania. Używany jest albo rzeczywisty sprzęt jak terminale mobilne, czy drukarki kodów kreskowych, jak również imitacje w skali 1:16.

Podstawą funkcjonującego w pracowni logistycznej systemu magazynowego jest system informatyczny, zapełniony odpowiednio przygotowanymi danymi, symulującymi działanie kilkudziesięciu niezależnych firm, jak również kilkudziesięciu operatorów, w tym około tysiąca różnych jednostek asortymentu, kilkudziesięciu kontrahentów.

UTH zakupiła nowoczesny system klasy WMS (Warehouse Management System), produkowany przez firma SoftSol z grupy Comarch.

Pracownie Wydziału Inżynieryjnego wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiają przeprowadzanie badań z trzech zakresów:

1. Laboratorium drgań i hałasu

W tym laboratorium studenci mają do dyspozycji m.in.:

 • Miernik poziomu dźwięku
 • Kalibrator sonometrów
 • Cyfrowy analizator dźwięku 1 klasy
 • Generator funkcyjny
 • Wzbudnik drgań
 • Dalmierz laserowy

2. Laboratorium do badania własności materiałów i obwodów elektrycznych

W tym laboratorium studenci mają do dyspozycji m.in.:

 • Zestaw  do pomiarów zjawisk optycznych
 • Zestaw  do pomiarów pola magnetycznego
 • Zestaw do wyznaczania momentu bezwładności
 • Zestaw do pomiaru modułu Younga
 • Zestaw do pomiaru przyśpieszenia grawitacyjnego
 • Refraktometr lunetowy

3. Laboratorium  do badania wielkości fizycznych

W tym laboratorium studenci mają do dyspozycji m.in.:

 • Średnicówka mikrometryczna
 • Wzornik promieni
 • Pirometr graficzny
 • Mikrometr zewnętrzny czujnikowy
 • Miernik chropowatości
 • Lekka sonda dynamiczna

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej  im. Heleny Chodkowskiej posiadający wiedzę praktyczną są pierwszym wyborem dla pracodawców poszukujących wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Na potrzeby realizacji zajęć Uczelnia współpracuje z następującymi instytucjami:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

1. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie - Instytut udostępnia Uczelni zasoby laboratoryjne w Centrum Badań Betonów Cebet w Warszawie na potrzeby przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu badania właściwości materiałów budowlanych.

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

2. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie – Instytut udostępnia swoje zasoby laboratoryjne na potrzeby przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu elektroniki i elektrotechniki.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

3. Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Instytut udostępnia swoje zasoby laboratoryjne na potrzeby przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii betonów i zapraw oraz badania właściwości materiałów budowlanych.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji

4. Przemysłowy Instytut Motoryzacji – Instytut udostępnia zasoby laboratoryjne na potrzeby przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z materiałoznawstwa.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

5. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania Komendy Głównej Policji w zakresie technicznokryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości między innymi przez wykonywanie prac badawczo-wdrożeniowych, porównawczych i eksperckich w dziedzinie kryminalistyki. Koordynuje i nadzoruje wykonanie zadań przez jednostki Policji w sferze techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń. Opracowuje metody, normy i standardy pracy techniki kryminalistycznej w Policji oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii kandydatom na ekspertów kryminalistyki.