Kontakt

Biuro Projektów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
I piętro, pokój 157
tel. 22 53 91 985

e-mail: projekty@uth.edu.pl