Ogłoszenia

Uczelnia poszukuje Prowadzącego zajęcia "Technologie informacyjne – laboratorium" - praktyka

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Prowadzący zajęcia  Technologie informacyjne – laboratorium (praktyk) w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport (umowa cywilnoprawna ).

Przedmiot Technologie informacyjne - laboratorium prowadzony będzie dla studentów I roku studiów inżynierskich na kierunku Transport i obejmował zagadnienia związane z wykorzystywaniem MS Excel do zagadnień inżynierskich lub zbliżonych. 

Ogłoszenie dostępne tutaj.


Unijne pieniądze dla szkół

Zapraszamy do współpracy w ramach tworzenia i realizacji projektów dotyczących wsparcia dla uczniów odpowiadającego na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektów przewidziane jest finansowanie m.in: zajęć dodatkowych dla uczniów, staży i praktyk zawodowych, wynagrodzeń trenerów/wykładowców, kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów mistrzowskich i czeladniczych itp.

Kontakt w sprawie konkursów dla szkół: e-mail: projekty@uth.edu.pl lub tel. 22 262 88 50