Ogłoszenia

Unijne pieniądze dla szkół zawodowych

Zapraszamy do współpracy w ramach tworzenia i realizacji projektów dotyczących doskonalenia zawodowego uczniów, tak aby odpowiadało ono na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektów przewidziane jest finansowanie m.in: staży i praktyk zawodowych, wynagrodzeń trenerów/wykładowców, kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów mistrzowskich i czeladniczych itp.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do połowy stycznia 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o konkursie.

Kontakt w sprawie konkursu: projekty@uth.edu.pl lub tel. 22 539 19 19