Ogłoszenia

Unijne pieniądze dla szkół

Zapraszamy do współpracy w ramach tworzenia i realizacji projektów dotyczących wsparcia dla uczniów odpowiadającego na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektów przewidziane jest finansowanie m.in: zajęć dodatkowych dla uczniów, staży i praktyk zawodowych, wynagrodzeń trenerów/wykładowców, kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów mistrzowskich i czeladniczych itp.

Kontakt w sprawie konkursów dla szkół: e-mail: projekty@uth.edu.pl lub tel. 22 262 88 50