Komunikaty

UWAGA STUDENCI!!!

 

W OKRESIE WAKACYJNYM DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.

Dyżury na kolejny rok akademicki zostaną podane w połowie września 2017 roku.

Przypominamy, że wnioski można również wysłać pocztą na adres siedzimy głównej Uczelni, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły w zakładce KONTAKT

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dostępna tutaj

 
 
Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej

Rodzaj stypendium
Terminy składania wniosków
Miesiąc przyznania stypendium
Warunki do spełnienia

SOCJALNE,

SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 września 2016 - 20 października 2016 październik 2016 wypełniony wniosek oraz oświadczenie o dochodach w USOS-web, wydrukowany, podpisany wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
21 października 2016 - 15 listopada 2016 listopad 2016
16 listopada 2016 - 15 grudnia 2016 grudzień 2016
16 grudnia 2016 - 15 stycznia 2017 styczeń 2017
16 stycznia 2016 - 15 lutego 2017 luty 2017
16 lutego 2017 - 15 marca 2017 marzec 2017
16 marca 2017 - 15 kwietnia 2017 kwiecień 2017
16 kwietnia 2017 - 15 maja 2017 maj 2017
16 maja 2017 - 15 czerwca 2017 czerwiec 2017
REKTORA 20 września 2016 - 20 października 2016 październik 2016 wypełniony wniosekw USOS-web, wydrukowany i podpisany
ZAPOMOGA 20 września 2016 - 15 czerwca 2017 jednorazowo w miesiącu złożenia wniosku wypełniony wniosek w USOS-web, wydrukowany, podpisany wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami

 

ZMIANY W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW!!!

 

We wszystkich rodzajach wniosków został dodany ekran 0.

Zawiera on informacje na temat ukończonych, do dnia złożenia wniosku, kierunków studiów.

 

We wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów NIE TRZEBA wypełniać samodzielnie średniej ocen.

Jest ona automatycznie importowana z systemu USOS.

Jeżeli z jakiś przyczyn (np. brak rozliczonej sesji) nie widać średniej ocen, należy niezwłocznie zgłosić się do Działu Stypendiów celem jej uzupełnienia, wówczas wniosek będzie można złożyć dnia następnego.

 


Szanowni Studenci!!!

Składanie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się  za pośrednictwem uczelnianego systemu USOS-web.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w intranecie w zakładce Stypendia

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta bankowego należy po zalogowaniu się do USOSweb przejść do zakładki
dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

 

                                                                                                                                                                       

W roku akademickim 2016/2017 średnia uprawniająca do złożenia wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na:

 Wydziale Zarządzania i Logistyki oraz Wydziale Zamiejscowym w Płońsku wynosi 4,5

 Wydziale Inżynieryjnym średnia wynosi 4,2

                                                                                                                                                                        

W roku akademickim 2016/2017 dochód na jednego członka rodziny uprawniający do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wynosi 1043,90 zł