Kontakt

 

W związku ze zjazdem Wydziału Inżynieryjnego 23 września 2017 r.  Komisja Stypendialna będzie pełnić dyżur w Kampusie Jagiellońska

Kampus Jerozolimskie zamknięte

 

Wszelkie pytania dotyczące stypendiów prosimy kierować na adres mailowy: stypendia@uth.edu.pl bądź pod numerem telefonu 22 539-19-09 w godzinach dyżurów Komisji Stypendialnej

Kampus Jerozolimskie:

telefon: (22) 539 19 09 (w godzinach obsługi studentów)

pokój nr 153

 

Poniedziałek 10:00-18:00

Czwartek  9:00 – 13:00

Soboty 10:00 - 14:00

(30 września 2017 r.; 07, 14, 21, 28 października 2017 r.; 04, 12, 18, 25 listopada 2017 r.; 02, 09, 16 grudnia 2017 r.)

 

e-mail: stypendia@uth.edu.pl

 

Kampus Jagiellońska:

tel. (22) 539-19-09 (w godzinach obsługi studentów)

pokój nr 12

 

Wtorek 8:30-13:00

Środa 8:30-13:00

Soboty 10:00-14:00

(23, 30 września 2017 r.; 07, 14, 21, 28 października 2017 r.; 04, 12, 18, 25 listopada 2017 r.; 02, 09, 16 grudnia 2017 r.)

 

e-mail:stypendia@uth.edu.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Płońsku:

telefon  (23) 662-89-77

 

poniedziałek, wtorek 14:00 - 16:00

Przypominamy, że wnioski można również wysłać pocztą na adres siedzimy głównej Uczelni, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.