Przejdź do treści

Akademia NeuroBiznesu - Przywództwo i Zarządzanie - program studiów do pobrania

Akademia NeuroBiznesu_Przywództwo i Zarządzanie_Program studiów_Rok akademicki_ 2021_2022.pdf (351.2 KiB)

AKADEMIA NEUROBIZNESU - PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

Lp.  Nazwa przedmiotu                                                                                                                                                                                   Liczba godzin

Moduł 1:  Biznes – Zarządzanie przedsiębiorstwem

1.

Wizja, Misja, Strategia    

24

2.

Budowanie strategii organizacji   

3.

Kształtowanie biznesu – Canva Business Model  

Moduł 2: Prawo w biznesie

4.

Aspekty prawne z perspektywy Menedżera i Przedsiębiorcy

8

5.

Prawo pracy w biznesie

6.

Prawne aspekty nowych technologii w biznesie

Moduł 3:  Ja jako Lider   

7.

DNA Lidera – wykorzystanie potencjału własnej osobowości – STRUCTOGRAM 1

16

8.

Wizerunek lidera, autoprezentacja, wystąpienia publiczne

9.

Budowanie ścieżki kariery lidera

Moduł 4:  Ja jako Menedżer

10.

Zarządzanie zmianą i zarządzanie przez cele,

16

11.

Zarządzanie wizerunkiem firmy, PR i komunikacja z mediami

12.

Nowoczesne narzędzia menedżera, zarządzanie czasem i zarządzanie sobą w czasie

Moduł 5: Finanse w biznesie

13.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

16

14.

Zarządzanie płynnością

15.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Moduł 6: Relacje międzyludzkie

16.

STRUCTOGRAM 2 - Jak komunikować się z ludźmi aby osiągać sukcesy

16

17.

STRUCTOGRAM 2 - Biokomunikacja i identyfikacja biostruktur innych ludzi

18.

Rola wartości i budowanie i zarządzanie relacjami w życiu prywatnym i w biznesie

Moduł 7: NeuroNegocjacje

19.

Modele prowadzenia negocjacji

16

20.

Gry negocjacyjne

21.

Symulacje procesów negocjacyjnych

Moduł 8: Budowanie i zarządzanie sprzedażą i relacjami z Klientem, w oparciu o neuronaukę  

22.

STRUCTOGRAM 3 - Analiza potrzeb klientów i kluczowe wzorce decyzji zakupowych

16

23.

STRUCTOGRAM 3 – Przekaz marketingowy i sprzedaż w oparciu o biostrukturę

24.

STRUCTOGRAM 3 - Biokomunikacja w biznesie

Moduł 9:  Zarządzanie w kryzysie

25.

Kryzys i sytuacje kryzysowe

16

26.

Wybrane aspekty zarządzania w kryzysie

27.

Psychologia kryzysu

Moduł 10:  Style kierowania ludźmi w organizacji

28.

Modele kierowania ludźmi

8

29.

Jak kierować skutecznie

30.

Odwaga i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji

Moduł 11:  Motywacja i Zaangażowanie

31.

Jak budować satysfakcję i zaangażowanie swoje i pracowników

8

32.

Finansowe i pozafinansowe aspekty motywacji

33.

Motywacja wewnętrza i zewnętrza – efekt synergii

Moduł 12:  Neuroprzywództwo i budowanie zespołu

34.

STRUCTOGRAM 4 - Kompetencje przywódcze a neuronauki

16

35.

STRUCTOGRAM 4 - Budowanie i zarządzanie zespołem

36.

STRUCTOGRAM 4 - Feedback jako kluczowy element w przywództwie

Moduł 13:  Mindfulness i radzenie sobie ze stresem w biznesie

37.

Rola uważności w życiu prywatnym i w biznesie

8

38.

Świadomość emocji i zarządzanie reakcją na stres

39.

Techniki poprawiające koncentrację i efektywność

RAZEM

184

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!