Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Finanse i rachunkowość
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Controlling podatkowy – studia I stopnia

Kontroluj swoją przyszłość zawodową i postaw na studia, których kosztem nie będzie wypalenie zawodowe. Sprawdź, co możesz zyskać, wybierając studia licencjackie o specjalności Controlling podatkowy.

Podatki to stały element każdego systemu gospodarczo-prawnego. Nic więc dziwnego, że specjaliści, którzy świetnie poruszają się w przepisach, które je określają, są poszukiwani na rynku pracy. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wiedzy podatkowej oraz idącego z nią w parze doświadczenia praktycznego. Z myślą o wykształceniu specjalistów w tej dziedzinie powstała specjalności Controlling podatkowy. Studenci otrzymują kompleksową wiedzę i umiejętności, które przygotują ich do pracy z narzędziami kontroli podatkowej.

Absolwenci specjalności będą wyposażeni zarówno w wiedzę związaną z czynnikami warunkującymi stosowanie narzędzi polityki podatkowej, jak i doświadczenie związane z kalkulacjami podatkowymi i pracą z narzędziami, które służą do obliczania wielkości danin.

Czego możesz się nauczyć wybierając specjalność Controlling podatkowy?

Podatki to jeden z najważniejszych obszarów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. Wiedza w tym względzie pozwala efektywnie optymalizować finanse przedsiębiorstwa i uniknąć kłopotów ze strony urzędów.

Studia licencjackie o specjalności Controlling podatkowy na UTH to zatem idealny wybór, który otworzy Ci drogę do świata biznesu oraz finansów. Podczas zajęć krok po kroku poznasz działanie systemów podatkowych, dowiesz się, w jaki sposób nadzorować i prowadzić rachunki podatkowe, zrozumiesz istotę optymalizacji podatkowej w sprawnym prowadzeniu biznesu. Wszystkiego nauczymy Cię od podstaw. Studia podatkowe to świetny początek przygody z finansami, podczas której zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując specjalność Controlling podatkowy na poziomie licencjatu to między innymi:

 • podstawy prawa karno-skarbowego,
 • wiedza z zakresu zagadnień finansowo-księgowych,
 • analiza prawna i ekonomiczna przepisów podatkowych,,
 • zasady budowy strategii podatkowych,
 • zasady tworzenia ram wewnętrznego nadzoru podatkowego,
 • zasady przeprowadzania rachunku podatkowego,
 • identyfikacja rodzajów ryzyka podatkowego oraz metod jego minimalizacji,
 • zastosowanie miar obciążeń podatkowych.

Sama wiedza to jednak nie wszystko. Na studiach o tej specjalności niezwykle ważna jest umiejętność jej wykorzystania w konkretnych sytuacjach i otoczeniu biznesowym. Właśnie dlatego podczas zajęć praktycznych na naszej uczelni zdobędziesz wiele przydatnych umiejętności, które pozwolą Ci między innymi na:

 • dobór optymalnej formy opodatkowania przedsiębiorstwa,
 • wybór formy rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu controllingu podatkowego,
 • opracowywanie wewnętrznych ram nadzoru podatkowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu formułowania i monitorowania strategii podatkowych,
 • współpracę z organami podatkowymi i ich zasadami,
 • przeprowadzanie analizy podatkowej,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych umożliwiających przeprowadzenie analizy ekonomicznych skutków opodatkowania,
 • dobór optymalnej formy opodatkowania przedsiębiorstwa,
 • wybór formy rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • znajomość zasad współpracy z aparatem skarbowym oraz ubezpieczeniowym.

Partnerzy specjalności Controlling podatkowy

Model studiów na UTH jest wynikiem konsultacji z branżą finansową i oferuje połączenie teorii i praktyki, dzięki czemu w stosunkowo krótkim czasie zdobędziesz odpowiednie przygotowanie do pracy nad ekscytującymi zadaniami. Dzięki aktywnej współpracy z firmami oferującymi praktyki i staże będziesz mieć doskonałą okazję, żeby zajrzeć za kulisy funkcjonowania firm finansowych.

Dzięki możliwości odbycia praktyk w firmach z branży finansowej, studenci UTH zyskują przygotowanie do zawodu już na etapie studiów. Dzięki temu nie rozpoczniesz aktywności zawodowej wyłącznie z zapleczem teoretycznym, ale również z praktycznymi umiejętnościami, wzmacniającymi Twoje kompetencje na rynku pracy. Współpraca z firmami z wielu branż zapewnia studentom możliwość rozwoju i sprawdzenia się na wielu płaszczyznach. Ponadto jako uczelnia zapewniamy możliwość łączenia pracy zawodowej ze studiami, dzięki czemu już podczas nauki możesz zajmować się podatkami również zawodowo.

Studia podatkowe licencjat

Studia licencjackie na specjalności Controlling podatkowy dostępne są w 2 trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Oba cykle kształcenia trwają 6 semestrów. Na licencjacie nauczysz się, jak analizować procesy biznesowe pod kątem poprawności i efektywności rozliczeń podatkowych. Poznasz prawo podatkowe oraz dowiesz się, jak oceniać zmiany w nim zachodzące i jak dostosowywać do nich podejmowane działania. Twoją odpowiedzialnością będzie stałe dbanie o bezpieczeństwo podatkowe przedsiębiorstwa.

Pozyskanie wiedzy i kompetencji z zakresu controllingu podatkowego wśród osób zarządzających finansami ma na celu umożliwienie im samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z jego implementacją oraz stosowaniem strategii podatkowych. Zagadnienia prezentowane w ramach specjalności pozwolą na pomiar obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie oraz określenie ich znaczenia dla sytuacji majątkowej i finansowej. W ramach zajęć praktycznych studenci zdobędą umiejętności pozwalające na określenie istotności obciążeń podatkowych dla przepływów gotówkowych w przedsiębiorstwie, w tym dla jego działalności bieżącej oraz strategicznej, np. inwestycyjnej. Nabycie tych kwalifikacji umożliwia absolwentom określenie znaczenia podatków dla wartości przedsiębiorstwa. Jednym słowem – jako absolwent studiów o specjalności Controlling podatkowy będziesz wszechstronnie przygotowany do rozumienia systemu podatkowego i wprowadzania działań, które będą miały na celu zarządzanie nimi w sposób, który będzie najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa.

Przykładowe przedmioty realizowane na specjalności Controlling podatkowy

Nic nie jest pewne, poza podatkami. Jednak również one podlegają częstym zmianom i interpretacjom. Między innymi z tego powodu przedmioty realizowane w ramach tej specjalności są na bieżąco zestawiane z potrzebami rynku i systemem prawnym i mogą ulec zmianie. Studenci licencjatu na specjalności Controlling podatkowy będą mogli zdobywać wiedzę podczas uczęszczania na przedmioty takie, jak:

 • podstawy funkcjonowania systemu podatkowego,
 • system podatków i opłat lokalnych,
 • wstęp do polityki podatkowej,
 • rachunkowość podatkowa,
 • podstawy podatków bezpośrednich,
 • podstawy podatków pośrednich,
 • międzynarodowe systemy podatkowe,
 • planowanie i analiza podatkowa lub Raportowanie rachunku podatkowego,
 • CP – analiza krytycznych przypadków.

Perspektywy po ukończeniu studiów na specjalności Controlling podatkowy

Studia na tej specjalności pozwalają studentom zdobyć wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy w roli audytora podatkowego czy specjalisty ds. optymalizacji podatków. Program studiów obejmuje zagadnienia związane zarówno z audytem podatkowym, jak i szeroko rozumianą optymalizacją podatkową. Specjalność jest adresowana głównie do osób planujących podjąć w przyszłości pracę w firmie konsultingowej, biurze rachunkowym, dziale podatkowym lub dziale finansowym. Studenci po specjalności Controlling podatkowy mogą także ubiegać się o uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego.

Absolwenci studiów podatkowych mogą pracować w różnych branżach, na przykład w:

 • konsultingu podatkowym,
 • usługach rachunkowych,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwach,
 • organizacjach zajmujących się audytem i prawem podatkowym,
 • doradztwie podatkowym,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych.

To tylko wybrane możliwości budowania kariery zawodowej. Należy jasno zaznaczyć, że specjaliści znający się na podatkach są potrzebni w każdej firmie, co otwiera niezwykle szerokie perspektywy zawodowe. Również jeśli myślisz o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, wiedza z tego zakresu będzie niezbędna, aby rozwijać firmę i prawidłowo wypełniać obowiązki przedsiębiorcy.

FAQ

Jakie umiejętności należy posiadać, aby zajmować się podatkami?

Pracownicy doradztwa podatkowego koniecznie muszą posiadać perfekcyjną znajomość przepisów prawnych. Studenci specjalności Controlling podatkowy zagadnienia prawa podatkowego poznają już na poziomie licencjatu. To wiedza podstawowa, która pozwoli zająć się bardziej skomplikowanymi kwestiami. Ponadto, jeśli chcesz rozpocząć zawód związany z podatkami, musisz posiadać umiejętności analityczne oraz – ze względu na częsty kontakt z klientem – kompetencje komunikacyjne. Odnajdziesz się w tym zawodzie również wtedy, gdy masz zmiłowanie do liczb lub przynajmniej nie są one Twoim wrogiem. Znajomość prawa, analityczny umysł i zdolności matematyczne to najważniejsze kompetencje, które zapewniają sukces w tej branży.

Absolwenci studiów na specjalności Controlling podatkowy posiadają wszystkie te umiejętności, dzięki programowi studiów, który jest odpowiednio dostosowany do wymagań rynku pracy.

Czy praca z podatkami jest ciekawa?

Jeśli interesują Cię zagadnienia z zakresu analizy finansowej oraz podatkowej, to praca z podatkami będzie dla Ciebie ciekawa. Interesujący charakter pracy w tym zawodzie wynika między innymi z jego sprawczości. Zajmując się podatkami, masz wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sukces. Jesteś więc jedną z tych osób, od których zależy powodzenie całości operacji biznesowych, a jej zdanie jest szanowane i brane pod uwagę przez kadry zarządzające. Ponadto dla klientów stajesz się niejako przewodnikiem, do którego mają zaufanie.

Po ukończeniu studiów na specjalności Controlling podatkowy możesz rozpocząć pracę w wielu interesujących miejscach, jak np. bank, firma ubezpieczeniowa czy biuro rachunkowe. Możesz zatem zajmować się wieloma, różnymi interesującymi zadaniami, obejmującymi między innymi analizę podatkową, audyty, doradztwo oraz optymalizację podatków. Zaopatrzony w wiedzę na temat podatków będziesz również wnikliwiej mógł prowadzić własną działalność.

Czy po studiach podatkowych można zostać tylko analitykiem podatkowym?

Program specjalności Controlling podatkowy na UTH pozwala absolwentom na obranie różnych kierunków kariery, które są związane z podatkami i finansami. Można pośród nich wymienić audytora podatkowego, doradcę podatkowego, właściciela kancelarii podatkowej, pracownika banku i wiele więcej. Wymienione zawody to jedynie wybrane możliwości. Pamiętaj, że każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do płacenia podatków. Wszystkie firmy potrzebują więc specjalistów, którzy będą nadzorować wykonanie tych operacji, ale jednocześnie będą tworzyć strategie optymalizacji podatkowej i wpływać tym samym na efektywność biznesową. Tak jak widzisz, ścieżka kariery jest szeroko rozbudowana, zatem każdy absolwent znajdzie coś dla siebie po studiach podatkowych.

 

Program studiów na UTH oferuje wykształcenie na najwyższym poziomie zawodowym, który umożliwia absolwentom zrozumienie złożonych problemów w tej dziedzinie zawodowej w sposób zorientowany na rozwiązanie. Na specjalności analityka finansowa zdobędziesz umiejętności niezbędne do określania ryzyka, budowania portfeli, a także pomiaru i oceny ich dochodowości. Będąc analitykiem, który umiejętnie zarządza portfelem swoich klientów, możesz pracować w krajowych, a także międzynarodowych instytucjach. Znajomość ram prawnych i podatkowych otwiera dodatkowe ścieżki i możliwości rozwoju, zatem zapraszamy Cię na studia I stopnia na specjalności analityka finansowa.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!