Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Studia licencjackie Kryminologia i kryminalistyka

Śledzisz możliwości znalezienia pracy, w której nie będziesz się nudził? Złap dobry trop i sprawdź, co możesz zyskać, studiując na specjalności Kryminologia i kryminalistyka w UTH.

Przestępstwo, jako zjawisko społeczne wraz z mrokami umysłu przestępców różnych kategorii, to świat tak samo straszny, jak i fascynujący. Interesują Cię kryminały i thrillery? Jesteś fanem CSI i zawsze domyślasz się, kto stoi za popełnioną zbrodnią? Lubisz szukać nowych rozwiązań i lubisz odkrywać tajemnice? Jeśli tak, to interdyscyplinarne studia licencjackie o specjalności Kryminologia i kryminalistyka są dla Ciebie! Poprzez odkrywanie motywów i poszlak popełnionego czynu, będziesz też studiował psychikę przestępcy.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Kryminologia i kryminalistyka?

Kryminologia i kryminalistyka studia I stopnia zapewniają wielopoziomową naukę z wszystkich dziedzin, które są istotne w przeciwdziałaniu przestępczości oraz pracy nad rozwiązywaniem problemów kryminalnych. Przygotuj się więc nie tylko na wiedzę z zakresu technik śledczych, sposobu oględzin miejsca zbrodni, ale również elementy psychologii, biologii, logiki i wiele więcej. Poznasz sposoby zwalczania i zapobiegania zbrodni oraz metody resocjalizacji w społeczeństwie.

Czym jeszcze będziesz się zajmować na studiach?

 • Będziesz wiedział, jak rozwiązywać praktyczne problemy mając wiedzę z zakresu kryminologii i kryminalistyki.
 • Nauczysz się oceniać zjawiska społeczne związane z zagrożeniami.
 • Poznasz mechanizmy przygotowania i popełniania czynów zabronionych.
 • Będziesz umiał wyjaśniać zjawiska przestępczości oraz ich rodzaje.
 • Nabędziesz umiejętność odnajdywania i analizowania śladów, poszlak i motywów.
 • Nauczysz się interpretować i stosować normy prawne umożliwiające na zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
 • Będziesz umiał ocenić wiarygodność zeznań świadków i podejrzanych.
 • Nauczysz się sztuki perswazji, którą będziesz mógł wykorzystywać podczas swojej pracy, np. przesłuchań świadków.

Specjalność Kryminologia i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizujemy na Wydziale Zarządzania i Logistyki.

Partnerzy specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Studia o specjalności Kryminologia i kryminalistyka prowadzimy z myślą o jak najlepszym przygotowaniu studentów do pracy. Dlatego współpracujemy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, Strzelnicą AGVO, a od 2011 r. działamy w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji.

Co to oznacza w praktyce dla Ciebie?

Dzięki Współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym zobaczysz i nauczysz się pracy w zakresie badania śladów przestępstw. CLKP realizuje zadania Komendy Głównej Policji w zakresie techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości. Odbywa się to m.in. przez prace badawczo-wdrożeniowe, porównawcze i eksperckie w dziedzinie kryminalistyki. Centralne Laboratorium Kryminalistycznie koordynuje i nadzoruje wykonanie zadań przez jednostki Policji w sferze techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń. Opracowuje również metody, normy i standardy pracy techniki kryminalistycznej w Policji oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii kandydatom na ekspertów kryminalistyki. Brzmi ciekawie? Wszystkiego tego doświadczysz podczas studiów.

Kolejnym atutem naszej uczelni i specjalności jest współpraca ze Strzelnicą AGVO. W ramach współpracy studenci studiów dziennych o opisywanej specjalności mogą uczestniczyć w kursach:

 1. prowadzącego strzelanie (studia licencjackie),
 2. praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową (studia licencjackie),
 3. instruktora strzelectwa (studia magisterskie),
 4. pierwszej pomocy z elementami TC3.

Po ukończeniu kursów studenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty oraz legitymacje Ligi Obrony Kraju, dzięki czemu mają otwarte drzwi do służb i kariery mundurowej.

Wiemy jednak, że dla niektórych to wciąż zbyt mało. Szczególnie ambitni studenci mogą dołączyć do koła naukowego Gomorra funkcjonującego na naszej uczelni, gdzie będą rozszerzać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Gomorra zajmuje się kwestiami zarządzania i bezpieczeństwa. Studia na naszej Uczelni łączą wiedzę z działaniem i taki też cel przyświeca aktywności koła naukowego. Celem funkcjonowania Gomorra jest połączenie teorii z praktyką. Co Cię czeka, jeśli wybierzesz to koło naukowe? Na przykład czynny udział w konferencjach naukowych i wizyty w siedzibach instytucji zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym. Warto? Jak najbardziej! Zwłaszcza jeśli chcesz poszerzyć wiedzę i budować naukową społeczność, którą łączą wspólne zainteresowania.

Kryminologia i kryminalistyka I stopnia

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Na specjalności Kryminologia i kryminalistyka realizujemy przedmioty, które odpowiadają wymaganiom rynku pracy i codzienności osób wykonujących zawody związane z bezpieczeństwem. Stąd też program nauczania zmienia się – obserwujemy i wyciągamy wnioski, czego efektem jest oferta edukacyjna dopasowana do potrzeb absolwentów. W programie nauczania są m.in.: zajęcia w laboratoriach kryminalistycznych i na strzelnicy, ćwiczenia antyterrorystyczne i wiele więcej. Co ważne wśród kadry wykładowców znajdziesz zarówno naukowców, jak i praktyków, którzy na co dzień zajmują się kwestią przestępczości i pracują w różnego rodzaju służbach. Poznasz więc rzeczywistość kryminologii z pierwszej ręki.

Poniżej przedstawiamy wybrane przedmioty:

 • Podstawy nauki o przestępstwie,
 • Kryminologia,
 • Psychologia w kryminalistyce,
 • Technika kryminalistyczna,
 • Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe,
 • Prawo karne i prawo wykroczeń,
 • Działania wywiadowcze,
 • Przestępczość zorganizowana,
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze,
 • Bezpieczeństwo społeczne.

Z pewnością spodoba Ci się również nasze laboratorium kryminalistyczne z inscenizowanym miejscem zbrodni, w którym poprzez symulację na najwyższej jakości sprzęcie (między innymi specjalistyczny manekin) nauczysz się w praktyce pod okiem doświadczonych specjalistów oględzin, pobierania odcisków palców, postępowania i zachowania na miejscu zbrodni itd.

Przestępczość i przeciwdziałanie jej to złożone zjawisko, które musi brać pod uwagę wiele aspektów i motywacji. Stąd też przygotuj się, że podczas zajęć spotkasz się z zagadnieniami z różnorodnych dziedzin. Techniki kryminalistyczne pozwolą Ci trafnie badać miejsce zbrodni, psychologia pozwoli odkrywać motywy popełnianych przestępstw, prawo nauczy Cię egzekwowania czynności i wskaże zakres możliwych działań itd. Z wszystkim tym spotkasz się podczas studiów w UTH.

Perspektywy po studiach

Masz umysł analityczny? Interesują Cię motywy zachowań (społeczne, psychologiczne) i dotarcie do przyczyn zdarzenia? Jeśli tak, to specjalnością, która odpowie na Twoje zainteresowania i ukierunkuje przyszłość, będzie właśnie Kryminologia i kryminalistyka. Studia w Warszawie na UTH umożliwią Ci start zawodowy. Umiejętności i wiedzę wykorzystasz, pracując w:

 • służbach specjalnych, np. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • organach ds. bezpieczeństwa publicznego,
 • policji i więziennictwie,
 • Służbie Celnej i Straży Granicznej,
 • administracji rządowej i w samorządach,
 • firmach ochroniarskich i detektywistycznych,
 • instytucjach pomocy społecznej.

To jednak nie wszystkie możliwości. Absolwenci specjalności posiadają pakiet umiejętności, które mogą być wykorzystywane również w sektorze prywatnym. Świetnie odnajdują się w dużych korporacjach i firmach technologicznych, które ze względu na konieczność ochrony swoich zasobów i kluczowej infrastruktury rozwijają własne systemy bezpieczeństwa. Jako absolwent Kryminologii i kryminalistyki będziesz mieć kompetencje, aby zająć się również tą dziedziną.

FAQ

Czy warto studiować Kryminologię i kryminalistykę?

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w służbach i instytucjach dbających o bezpieczeństwo oraz zwalczających i zapobiegających przestępczości, to studia licencjackie Kryminologia i kryminalistyka są jak najbardziej dla Ciebie. Kształcenie na UTH to połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, co jest szczególnie ważne w przygotowaniu do aktywności zawodowej. Praca po Kryminologii i kryminalistce wymaga znajomości prawa i zasad bezpieczeństwa, ale też stosowania wiedzy w praktyce. Dlatego wykorzystanie teorii na zajęciach praktycznych sprawia, że zarówno kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i specjalność Kryminologia i kryminalistyka przygotują Cię do pracy.

Ile trwają studia na Kryminologii i kryminalistyce?

Kryminologia i kryminalistyka to jedna z pięciu specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Na Uczelni Techniczno-Handlowej możesz studiować w systemie stacjonarnym i zaocznym. Studia I stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów). Specjalność możesz kontynuować na studiach II stopnia – studia magisterskie uzupełniające trwają dwa lata (4 semestry). Po pięciu latach nauki i praktyki związanej z bezpieczeństwem będziesz przygotowany do pracy w jednej z wymienionych wcześniej instytucji lub organizacji.

Kryminologia a kryminalistyka – czym się różnią?

Z pewnością podczas przeglądania ofert innych uczelni zauważyłeś, że kryminologia i kryminalistyka nie zawsze idą ze sobą w parze. Niektóre uczelnie kształcą z kryminologii bądź z kryminalistyki albo tak jak UTH łączą te dwie dziedziny. Czym więc różni się kryminologia od kryminalistyki? Kryminologia zajmuje się całościowym badaniem przestępstwa. Bierze pod uwagę zjawisko, jego sprawcę wraz z motywacjami i warunki, w jakich doszło do czynu zabronionego. Osoby zajmujące się interpretowaniem przestępstw muszą sprawnie korzystać z innych dziedzin nauki, np. socjologii i psychologii. Kryminalistyka z kolei dotyczy wykrywania przestępstw, zapobiegania im, gromadzenia materiału dowodowego – umiejętności techniczne są więc niezbędne. Na UTH nie musisz wybierać. Łączymy ze sobą te dwie dziedziny nauki.

Kryminologia i kryminalistyka – gdzie studiować?

Lokalizacja uczelni ma ogromne znaczenie w planowaniu przyszłości, ale nie tylko ze względów organizacyjnych. Wybór studiów to nie tylko decyzja o miejscu studiowania, ale również konsekwencje w postaci dostępu do odpowiedniej wiedzy, instytucji i dodatkowych benefitów. Wybierając studia na UTH w Warszawie masz pewność dostępu do najlepszego sprzętu laboratoryjnego, który wykorzystywany jest przez specjalistów kryminalistyki. Ponadto zyskujesz dostęp do aktualnej wiedzy, którą przekażą Ci osoby na co dzień zajmujące się przeciwdziałaniem przestępczości i łapaniem jej sprawców. Studiując w Warszawie na UTH będziesz mieć dostęp do najciekawszych przypadków i najlepszych wykładowców. Ponadto zdobędziesz konkretne umiejętności w postaci znajomości i praktyki w zakresie wykorzystania technik kryminalistycznych, które nabędziesz uczęszczając na nasze laboratoria lub kształcąc się w naszym inscenizowanym miejscu zbrodni.

Jeśli myślisz na poważnie o karierze w Policji, ukończenie studiów u nas zapewni Ci możliwość nawiązania kontaktów, a porozumienie z KGP pozwoli Ci na szybszy i łatwiejszy start.

 

U nas możesz studiować w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami i w formie, która Ci odpowiada. Wybór specjalności, miejsca praktyk czy seminarium należy do Ciebie. Laboratorium kryminalistyczne, strzelnica, ćwiczenia antyterrorystyczne – to tylko niektóre z atutów naszej uczelni na specjalności kryminologia i kryminalistyka. Złap trop i odkryj możliwości, jakie daje Ci UTH.

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!