Przejdź do treści

Studia I stopnia

Interesują cię kryminały i thrillery? Jestem fanem CSI? Zawsze domyślasz się, kto stoi za popełnioną zbrodnią? Masz umysł lubujący się w tajemnicach i szczegółach? Witaj na specjalności kryminologia i kryminalistyka. Przestępstwo, jako zjawisko społeczne wraz z mrokami umysłu przestępców różnych kategorii, to świat tak samo straszny jak i fascynujący. Poprzez odkrywanie motywów i poszlak w odniesieniu do popełnionego czynu, studiujesz psychikę przestępcy. Odnajdujesz i analizujesz ślady. Badasz sposoby zwalczania i zapobiegania zbrodni, oraz metody resocjalizacji w społeczeństwie. Pracujesz bezpośrednio w organach ścigania, bądź twarzą w twarz z osobami, których decyzje doprowadziły do ich uwięzienia. Jest to wielopoziomowa nauka z możliwością poprowadzenia kariery po każdej stronie problemu.

Jeśli chcesz:

 • Potrafić rozwiązywać praktyczne problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki,
 • Posiadać umiejętność oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami,
 • Poznać mechanizmy przygotowania i popełniania czynów zabronionych,
 • Umieć wyjaśnić zjawiska przestępczości oraz jego poszczególne rodzaje.

Zapraszamy Cię serdecznie.

Studia I stopnia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Podstawy nauki o przestępstwie
 • Kryminologia
 • Psychologia w kryminalistyce
 • Technika kryminalistyczna
 • Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Działania wywiadowcze
 • Przestępczość zorganizowana
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze
 • Bezpieczeństwo społeczne

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Swoje umiejętności możesz wykorzystać:

 • pracując w policji, służbach specjalnych, więziennictwie,
 • w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w organach ds. bezpieczeństwa publicznego,
 • w służbach celnych,
 • w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Co nas wyróżnia?:

Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym, które realizuje zadania Komendy Głównej Policji w zakresie techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości między innymi przez wykonywanie prac badawczo-wdrożeniowych, porównawczych i eksperckich w dziedzinie kryminalistyki. Koordynuje i nadzoruje wykonanie zadań przez jednostki Policji w sferze techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń. Opracowuje metody, normy i standardy pracy techniki kryminalistycznej w Policji oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii kandydatom na ekspertów kryminalistyki.

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Współpracujemy ze Strzelnicą AGVO:

W ramach współpracy studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą uczestniczyć: w kursie prowadzącego strzelanie (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie instruktora strzelectwa (dla studentów dziennych, studia magisterskie), w kursie pierwszej pomocy z elementami TC3.

Po ukończeniu kursów studenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty oraz legitymacje Ligi Obrony Kraju.

 

Koło naukowe

Gomorra

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!