Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

OPŁATA ZA SZKOLENIE – 2 800,00 PLN

NR RACHUNKU BANKOWEGO DO DOKONYWANIA WPŁAT

Bank PEKAO S.A. nr 86 1240 6292 1111 0010 4092 7294 (kod BIC/SWIFT: PKOPPLPW) dla uczestników szkolenia dokonujących wpłat z zagranicy.

Tytuł wpłaty powinien zawierać: imię, nazwisko oraz nazwę szkolenia.

WLICZONE W CENĘ SZKOLENIA:

  1. 16 godzin zegarowych zajęć teoretycznych w formie e-learningu na platformie Moodle.
  2. 11 godzin zajęć praktycznych z instruktorem.
  3. Dostęp na 6 miesięcy do platformy e-learningowej.
  4. Egzamin z części teoretycznej.
  5. Ubezpieczenie OC na czas szkolenia praktycznego.
  6. Wydanie certyfikatu kompetencji.
INFORMACJA O BONIFIKATACH
  1. Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UTH oraz słuchaczom studiów podyplomowych UTH, którzy nie zalegają z opłatami za studia na dzień podpisania umowy szkoleniowej i którzy spełniają warunki uczestnictwa w szkoleniu, przysługuje bonifikata w wysokości 10% kwoty szkolenia.
  2. Absolwentom UTH[1], którzy posiadają dyplom studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, przysługuje bonifikata w wysokości 10% kwoty szkolenia.
  3. Pracownikom Uczelni przysługuje bonifikata w wysokości 10% kwoty szkolenia. Osobami uprawnionymi do bonifikaty są pracownicy administracyjni oraz naukowi, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Uczelnią, bonifikata automatycznie przestaje obowiązywać.

[1] przez absolwenta UTH rozumieć należy również absolwentów, którzy ukończyli studia w dawnej Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (także pod jej poprzednimi nazwami) lub Wyższej Szkole Cła i Logistyki