Przejdź do treści

Materiały informacyjne

Poniżej przekazujemy materiały informacyjne służące poszerzaniu wiedzy i edukacji w zakresie równouprawnienia, zwalczania mobbingu i dyskryminacji.  Zachęcamy również do zapoznania się z zakładką  Wsparcie poza UTH, w której znajduje się wykaz podmiotów i organizacji świadczących fachową pomoc.

Dyskryminacja - materiały edukacyjne w ramach projektu dla liderek i liderów gdańskiego społeczeństwa obywatelskiego

W 2020 roku  Fundacja Edukacyjna ODiTK  w partnerstwie z  Gdańską Fundacją Inkluzja i Fundacją Pracownia Inicjatyw Społecznych Transformatornia, zrealizowała dofinansowany przez Miasto Gdańsk projekt „Dyskryminacja - materiały edukacyjne dla liderek i liderów gdańskiego społeczeństwa obywatelskiego”. Materiały edukacyjne poniżej:

Dyskryminacja bezpośrednia w polskim systemie prawnym - pobierz
Dyskryminacja pośrednia w polskim systemie prawnym - pobierz
Mobbing w polskim systemie prawnym - pobierz
Ochrona prawna osób dyskryminowanych - pobierz

Materiały edukacyjne Komisji Europejskiej

Materiały edukacyjne z zakresu:

  • Mowy nienawiści i przemocy rówieśniczej motywowanej mową nienawiści,
  • Dyskryminacji,
  • Poważnych i masowych naruszeń praw człowieka,

Wokół dyskryminacji - pobierz

Materiały edukacyjne Amnesty International

Materiały powstałe w ramach projektu: "Razem mamy siłę STOP DYSKRYMINACJI" realizowanego jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Razem mamy siłę STOP DYSKRYMINACJI - pobierz