Przejdź do treści

Kontakt

 

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania i Bezpieczeństwa

Aldona Ploch

ul. Jagiellońska 82F, pok. 4
03-301 Warszawa

e-mail: rownowazni@uth.edu.pl

Psycholog

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

e-mail: lukasz.polikowski@uth.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Kampus Jutrzenki

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

e-mail: BON@uth.edu.pl

Kampus Jagiellońska

ul. Jagiellońska 82F
03-301 Warszawa

e-mail: BON@uth.edu.pl