Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Dokumenty do pobrania

Jak prawidłowo zgłosić problem

  1. Zgłoszenie zachowania dyskryminacyjnego lub mobbingowego powinno być sformułowane w formie pisemnej i obejmować:
  • Wskazanie osoby, której dotyczy dyskryminacja (imię i nazwisko);
  • Wskazanie osoby dopuszczającej się zgłaszanego zachowania;
  • Dokładny opis sytuacji, która miała miejsce.
  1. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do  Dziekana danego Wydziału bądź na adres e-mail rownowazni@uth.edu.pl
  2. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone w jak najbardziej dyskretny sposób i w możliwie niezwłocznym czasie rozpatrzone.

Zgłoszenia niezawierające powyższych informacji mogą służyć jedynie do celów informacyjnych i pozostaną bez odpowiedzi.

Dane osoby zgłaszającej nie zostaną bez jej zgody udostępnione nikomu poza osobami rozpatrującymi zgłoszenie.

Zgłoszenie dyskryminacji - pobierz
Zgłoszenie mobbingu - pobierz

Procedura antydyskryminacyjna - pobierz
Procedura antymobbingowa - pobierz
Procedura określająca zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia - pobierz