Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Bezpieczeństwo na Uczelni

Szkolenie BHP dla studentów

Wszyscy studenci pierwszego roku studiów zobligowani są do zapoznania się z materiałem i zaliczenia szkolenia z Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy (BHP). Szkolenie znajduje się na platformie Moodle UTH, pod adresem moodle.uth.edu.pl.  Studenci mają czas na rozliczenie się z tego obowiązku do końca grudnia danego roku akademickiego.

Na platformie znajdują się zarówno materiały edukacyjne i instruktarzowe, jak i finalny test sprawdzający wiedzę.

Do kursu BHP można dotrzeć korzystając z rozwijanej listy na górze strony ->PRZEDMIOTY -> WSPÓLNE -> BHP lub z przycisku w centralnej części ekranu.

 

Procedura określająca zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia - pobierz

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczelnia organizuje rokrocznie szkolenia dla studentów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę ratownictwa medycznego, która przekazuje wiedzę i uczy resuscytacji, udzielania pomocy w razie oparzeń, złamań, innych urazów. Szkolenia stanowią kompendium wiedzy z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • poinformowania wyspecjalizowanych służb,
 • zabezpieczania miejsca zdarzenia,
 • zabezpieczania poszkodowanych oraz zadbania o własne bezpieczeństwo na miejscu wypadku,

W trosce o zdrowie i życie osób przebywających na terenie Uczelni, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, przechodzą  Pracownicy administracyjni.

Szkolenia okresowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP oraz PPOŻ, Uczelnia organizuje szkolenia tematyczne, w których uczestnicą zobligowani do tego członkowie społeczności akademickiej.

Ćwiczenia antyterrorystyczne

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, jako jedyna w Polsce uczestniczyła w pierwszych międzynarodowych ćwiczeniach antyterrorystycznych, organizowanych przez stołeczne Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendę Stołeczną Policji. Ćwiczenia poprzedzone zostały wykładem, przeprowadzonym przez pracowników Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA pt. Aktywny strzelec (Active shooter) i miały na celu wprowadzenie pracowników i studentów w tematykę terroryzmu na uczelniach i ścieżki postępowania w razie ataku terrorystycznego. Uczestnicy ćwiczeń dowiedzieli się jak powinni zachować się w przypadku rzeczywistego zagrożenia terrorystycznego.

Były to pierwsze tego typu ćwiczenia, realizowane na taka skalę. Uczestniczyło w nich blisko 300 studentów i większość pracowników Uczelni techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Ponadto, uczestnikami ćwiczeń byli:

 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie,
 • Funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa III,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Straż miejska m. st. Warszawy,
 • Zespół Ratownictwa Medycznego "Meditrans",
 • przedstawiciele Stołecznego zespołu Pomocy Poszkodowanym,
 • funkcjonariusze z Niemiec, wspierający działania  SPKP
Postępowanie w obliczu zagrożenia

Zdrowie i życie osób przebywających na terenie Uczelni oraz korzystających z jej mienia, stanowi priorytet dla Władz Uczelni. Podjęto szereg kroków mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom lub postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Wprowadzono stosowne procedury:

 • Instrukcja określająca zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej - pobierz
 • Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń Uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania
  w razie wypadku lub awarii na terenie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej - pobierz
 • Procedury i przedsięwzięcia realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie Uczelni Techniczno-Handlowej
  im. H. Chodkowskiej - pobierz
 • Instrukcja COVID-19 - pobierz
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie Uczelni - pobierz