Kontakt

Kampus
Jagiellońska:

ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa
Parter, pok. 15
tel.: (22) 262-88-42 lub 43
e-mail: biblioteka@uth.edu.pl

Kampus
Jutrzenki:

ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
Parter, pok. 6
tel.: (22) 262-88-40 lub 43
e-mail: biblioteka@uth.edu.pl

Wydział Zamiejscowy
w Płońsku:

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
I piętro
tel.: (23) 662 29 87 wew. 54
e-mail: biblioteka.plonsk@uth.edu.pl

Katarzyna Winnicka

Kierownik Biblioteki

Katarzyna Winnicka

Łukasz Dobrowolski

p.o. Kierownika Biblioteki

Łukasz Dobrowolski

Ewa Pszczoła-Mazur

Bibliotekarz

Ewa Pszczoła-Mazur