Przejdź do treści

„Wywiad w wojnach hybrydowych”. Nowa publikacja dr. Krzysztofa Surdyka

„Wywiad w wojnach hybrydowych” to tytuł nowej monografii wykładowcy Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej z katedry Bezpieczeństwa wewnętrznego, dr. Krzysztofa Surdyka.

Tematem publikacji jest wojna hybrydowa i jej różne oblicza oraz rola wywiadu w wojnach tego rodzaju.

Fragment recenzji dr. inż. Anatola Jerzego Wotana, prof. WSBiP:

Temat i obszar przedmiotowy publikacji jest bardzo ważny i szczególnie aktualny w obecnym złożonym i nieprzewidywalnym środowisku bezpieczeństwa w czasie, gdy świat, w tym Polska, stoi wobec wielu zagrożeń i wyzwań związanych m.in. z pandemią oraz konfliktem rosyjsko-ukraińskim. W tym kontekście autor przedstawił istotę i różne oblicza wojny hybrydowej, role wywiadów w tego rodzaju wojnach oraz przykłady zmagań hybrydowych prowadzonych na różnych płaszczyznach, między głównymi adwersarzami współczesnego świata.

Wróć