Uczestnicy studiów

Współcześnie finanse i rachunkowość są coraz bardziej potrzebne na różnych szczeblach zarządzania podmiotami gospodarczymi. Studia Podyplomowe kierowane są do:

  • Osób, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, prawa gospodarczego, controllingu i analizy finansowej.
  • Osób zatrudnionych w działach finansowo- księgowych,
  • Menedżerów,
  • Osób prowadzących działalność gospodarczą oraz do
  • Osób, które zamierzają uzyskać certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom szerokiej, nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, usługowego prowadzeniu ksiąg rachunkowych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z finansów i rachunkowości jest szczególnie przydatna. Zadaniem tego studium jest także wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Organizacja studiów

  • Na studia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy złożą wymagane dokumenty.
  • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 180 godzin zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

Opiekun merytoryczny

dr Włodzimierz Jagiełło – dr nauk ekonomicznych. Od ponad dwudziestu lat prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne na kilku wyższych uczelniach z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansami przedsiębiorstw, szeroko rozumianej działalności kredytowej oraz bankowości. Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki budżetowania w przedsiębiorstwie oraz analizy ekonomiczno-finansowej. Prowadził też szereg szkoleń z zakresu bankowości oraz finansów i rachunkowości. Pracę naukowo–dydaktyczną łączy z działalnością praktyczną. Przez okres kilkunastu lat pracował w systemie bankowym gdzie przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne związane z udzielaniem kredytów, od „oficera kredytowego” do członka zarządu nadzorującego obszar działalności kredytowej. Następnie przez dekadę kierował spółką, która zarządzała nieruchomościami o wartości przekraczającej 100 mln zł oraz wynajmowała powierzchnie biurowe i magazynowe. Aktualnie pracuje w biurze rachunkowym, w którym prowadzi obsługę księgową spółek kapitałowych.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl