Bycie specjalistą teraz nie oznacza, że będzie się nim za dwa lata.

Czas płynie nieubłaganie i poddaje nasze umiejętności ciągłej weryfikacji. Trudno nie zgodzić się z tym, że brak rozwoju w swojej profesji to blokowanie swoich szans zawodowych. Dlatego tak ważny jest rozwój nie tylko kompetencyjny, ale i ten z zakresu psychologicznego, dotykający spraw związanych z umiejętnością perswazji, opanowywania stresujących sytuacji czy umiejętnej organizacji pracy własnej i pracowników. Jak to rozumieć? Doradztwo zawodowe i coaching pozwalają odpowiednio zaplanować karierę, ukształtują umiejętności przywódcze czy pozwolą wdrożyć nowoczesne systemy zarządzania w praktyce menadżerskiej.

Studia II stopnia na specjalności Doradztwo i coaching realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Specjalność przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnej działalności w zakresie świadczenia usług doradczych, trenerskich i coachingowych, a także przygotowuje do pracy w działach HR lub organizacjach zajmujących się doradztwem personalnym, w charakterze doradcy i specjalisty ds. personalnych, doradcy zawodowego, trenera biznesu lub coacha.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • posiada rozszerzoną wiedzę i szerokie kompetencje w zakresie elastycznego stosowania standaryzowanych narzędzi psychologicznych w doradztwie zawodowym i coachingu, a także potrafi je skutecznie integrować z technikami NLP,
  • potrafi przygotować i poprowadzić sesje doradcze i coachingowe - zarówno indywidualne jak i grupowe,
  • wykazuje się umiejętnością efektywnej komunikacji perswazyjnej i skutecznego wywierania wpływu,
  • potrafi opracowywać Indywidualne Plany Działania oraz kierować karierą zawodową pracowników,
  • wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w zakresie wywiadu doradczego i poradnictwa zawodowego.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl