Komunikacja pomiędzy mediami, społecznościowe portale i ciągła gonitwa za szybszym pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji wymaga od nas czujności i umiejętności wyłapywania wśród informacyjnego szumu tego co jest wartościowe. Poznając tajniki najnowszych metod zdobywania danych będziesz mógł świadomie zarządzać informacjami dotyczącymi każdego obszaru naszego życia (biznesu, nauki, gospodarki czy kultury).           

Absolwent szczegółowo pozna sztukę dobierania i posługiwania się właściwymi metodami, technikami, oprogramowaniem, a także cyfrowymi środkami komunikacji mediów. Znajomość procesów pozyskiwania danych umożliwia podejmowanie praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce, opartej na wiedzy, a także umiejętności wykorzystania specjalistycznych technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi społecznościowych w nauce, gospodarce, administracji, kulturze, edukacji i mediach. Będzie także w pełni przygotowany do współpracy w ramach zespołów badawczo-projektowych oraz z przedstawicielami nauki, biznesu i edukacji. Uzyska cenną wiedzę z zakresu nauki o informacji (informatologii), psychologii społecznej, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania baz danych oraz nauki o mediach, zarządzaniu i marketingu.

Celem specjalności cyfryzacja i infobrokering przestrzeni jest przygotowanie studentów do posługiwania się umiejętnościami projektowania przestrzeni informacyjnych poprzez analizę, selekcję i organizację informacji. Studia pozwalają poznać techniki opracowywania systemów wyszukiwawczych, uczą prowadzić badania i analizy w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni cyfrowej.

Studia II stopnia na specjalności Cyfryzacja i infobrokering przestrzeni realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Specjalność przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu brokera informacji, infobrokera czy specjalisty informacji, czyli profesjonalnego pośrednika w świecie nasyconym danymi. Twoim zadaniem będzie zaspokojenie potrzeb informacyjnych klientów, w szczególności – ale nie tylko – biznesowych, w oparciu o zróżnicowane źródła informacji. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych pożądanych nie tylko w działalności ściśle infobrokerskiej, ale również w szerzej rozumianym sektorze informacyjnym współczesnej gospodarki, w tym w zakresie wywiadu konkurencyjnego i rynkowego. Studia stwarzają realne podstawy dla rozwoju kariery zawodowej, założenia i prowadzenia własnej firmy lub zatrudnienia w istniejących organizacjach.

Osoby zajmujące się pośredniczeniem w dostępie do informacji funkcjonują na rynkach gospodarczych od kilkunastu lat, między innymi w firmach doradczych, consultingowych czy wywiadowniach gospodarczych. Infobroker, broker informacji, agencja infobrokerska czy usługi infobrokerskie to tylko nieliczne miejsca gdzie absolwent będzie mógł wykorzystać zdobyte podczas studiów umiejętności. 

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • posiada umiejętności skutecznego infobrokera w Polsce i na świecie,
  • zna pojęcia i metody pozyskiwania strategicznych informacji biznesowych,
  • ma wiedzę w zakresie problematyki baz danych i zasad ich projektowania,
  • rozumie charakterystykę zasady bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl