Ziemia to ogromne i za razem bardzo małe miejsce. Podzielona na kraje o odrębnych granicach, odrębnej kulturze, mieszającej się wspólnie w sieci. Społeczeństwa żyjące własnym życiem w ramach ustalonego cyklu od rana do wieczora. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim egzystuje wymiar świata, który nigdy nie śpi, jest ciągle czujny i karmi się informacją. To właśnie po to powstały wywiad i kontrwywiad. By kontrolować, przechwytywać i strzec informacji. Na wielu szczeblach wciąż toczy się rozgrywka o bezpieczeństwo państwa, jego obywateli, o wpływy. Sztaby ludzi pracują nad utrzymaniem istniejącego porządku, gdzieś za kulisami zwyczajnego codziennego biegu. Jeśli powyższy opis przemawia do ciebie i jednocześnie masz przed oczami filmy o bezpieczeństwie narodowym, szpiegach, oraz chcesz być bliżej informacji często wcale nie emitowanych w mediach, wszystko, co poniżej może Cię zainteresować.

Studia II stopnia na specjalności Wywiad i kontrwywiad realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach bezpieczeństwa państwa, szczególnie służbach specjalnych, policji, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa, w tym w ośrodkach analitycznych.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • potrafi wskazać obszary, w których należy poszukiwać informacji, istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa,
  • ma wiedzę i potrafi omówić sposoby uzyskiwania informacji oraz wskazać na ich prawne umocowanie,
  • zna zasady i reguły organizacji współpracy pomiędzy wywiadami i kontrwywiadami w ramach państwa jak i między państwami,
  • ma umiejętność przygotowania krótkich, analitycznych informacji na zadany temat.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl