Wybierz, gdzie chcesz studiować: Kampus Jagiellońska lub Kampus Jerozolimskie.

Studia I stopnia

Mówiąc kolokwialnie – wiesz jak działa system jesteś do przodu.

Znajomość prawa zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie na rynku i w biznesie. Pozwala Ci pewniej poruszać się i podejmować decyzje, poprzez szerszy wgląd w możliwości i ograniczenia wywołane przepisami. Warto również wspomnieć o dodatkowych benefitach w postaci dofinansowań ze struktur unijnych. Jeśli wiesz, jakie są wymogi i obostrzenia oraz co pisać, a czego nie, masz znacznie większe szanse na otrzymanie wsparcia. Dużym atutem jest tutaj niezależność. Jeśli lubisz wiedzieć jakie są zasady, oraz podchodzisz do spraw w sposób przemyślany, oraz pociąga cię prawo, specjalizacja Prawo w biznesie może być satysfakcjonującym wyborem.

Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia studiów na specjalności Prawo w biznesie. Studia I stopnia na specjalności Prawo w biznesie realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • posiada wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania funduszy strukturalnych,
  • potrafi ubiegać się o środki finansowe pochodzące z funduszy i programów pomocowych UE,
  • potrafi określić strukturę organizacyjną organów administracji publicznej w Polsce,
  • zna zasady proceduralne rozstrzygania sporów cywilnych i gospodarczych,
  • potrafi scharakteryzować tryb prowadzenia postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl