Atak terrorystyczny, panika, ranni - co zrobisz?

Zamieszki na ulicach, demolka otoczenia – co zrobisz?

Powódź, 20000 osób bez prądu i dachu nad głową – co zrobisz?

Przesunięcie sił zbrojnych blisko granicy kraju – co zrobisz?

Jakie jednostki reagują w danej sytuacji? Jakie są procedury? Jak zarządzać kryzysem? Jakie kroki podjąć i w jakiej kolejności? Jeśli powyższe pytania wydają Ci się interesujące, zapraszamy Cię do poznania odpowiedzi.

Jeśli chcesz:

  • Wiedzieć jak identyfikować zagrożenia militarne i niemilitarne,
  • Umieć samodzielnie kierować pracami związanymi z przygotowaniem planów zarządzania kryzysowego oraz ich wdrożenie na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju,
  • Poznać metody postępowania w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz wszelkich zagrożeń m. in. dla środowiska, ludzkości itp.,
  • Potrafić zinterpretować główne objawy i reakcje poszkodowanych oraz udzielać pomocy.

Zapraszamy Cię serdecznie pod podjęcia studiów na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa.

Studia I stopnia realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Jak będę mógł wykorzystać swoje umiejętności?

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się walką z wszelkimi zagrożeniami państwa, a zwłaszcza politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, militarnymi, psychologicznymi, zdrowotnymi, ekologicznymi, itp.. Ponadto ukończenie tej specjalności spowoduje zdolność absolwentów do odpowiedniego zarządzania systemami zapewniającymi nienaruszalność terytorialną kraju, a także stabilny rozwój państwa we wszystkich sferach jego działalności.

Pamiętaj: W dzisiejszych czasach Państwo ma wielu wrogów. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz jego terytorium. Dlatego rozwinięto wyspecjalizowaną, wieloszczeblową infrastrukturę, która stale się rozwija i doskonali.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl