Wybierz, gdzie chcesz studiować: Kampus Jagiellońska lub Kampus Jerozolimskie.

Studia I stopnia

Interesują cię kryminały i thrillery? Jestem fanem CSI? Zawsze domyślasz się, kto stoi za popełnioną zbrodnią? Masz umysł lubujący się w tajemnicach i szczegółach? Witaj na specjalności kryminologia i kryminalistyka. Przestępstwo, jako zjawisko społeczne wraz z mrokami umysłu przestępców różnych kategorii, to świat tak samo straszny jak i fascynujący. Poprzez odkrywanie motywów i poszlak w odniesieniu do popełnionego czynu, studiujesz psychikę przestępcy. Odnajdujesz i analizujesz ślady. Badasz sposoby zwalczania i zapobiegania zbrodni, oraz metody resocjalizacji w społeczeństwie. Pracujesz bezpośrednio w organach ścigania, bądź twarzą w twarz z osobami, których decyzje doprowadziły do ich uwięzienia. Jest to wielopoziomowa nauka z możliwością poprowadzenia kariery po każdej stronie problemu.

Jeśli chcesz:

  • Potrafić rozwiązywać praktyczne problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki,
  • Posiadać umiejętność oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami,
  • Poznać mechanizmy przygotowania i popełniania czynów zabronionych,
  • Umieć wyjaśnić zjawiska przestępczości oraz jego poszczególne rodzaje.

Zapraszamy Cię serdecznie.

Studia I stopnia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Swoje umiejętności możesz wykorzystać:

  • pracując w policji, służbach specjalnych, więziennictwie,
  • w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym,
  • w instytucjach pomocy społecznej,
  • w organach ds. bezpieczeństwa publicznego,
  • w służbach celnych,
  • w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Co nas wyróżnia?:

Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym, które realizuje zadania Komendy Głównej Policji w zakresie techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości między innymi przez wykonywanie prac badawczo-wdrożeniowych, porównawczych i eksperckich w dziedzinie kryminalistyki. Koordynuje i nadzoruje wykonanie zadań przez jednostki Policji w sferze techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń. Opracowuje metody, normy i standardy pracy techniki kryminalistycznej w Policji oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii kandydatom na ekspertów kryminalistyki.

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl