Jeśli kliknąłeś tą zakładkę być może zdajesz sobie sprawę ile czynników stoi za przetransportowaniem ludzi lub towaru z punktu A do punktu B. Pomijając już kwestie logistyki sama organizacja ruchu wymaga starannego planowania, by pogodzić ekonomię z bezpieczeństwem i wymogami rynku. Zainteresowany zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi  transportu drogowego?  Inżynieria, prognozowanie i bezpieczeństwo ruchu oraz przewozów, środki transportu, systemy informatyczne w transporcie itp. to zagadnienia, które będziesz zgłębiał na specjalności Transport drogowy.

Jeśli chcesz:

  • znać techniczne i organizacyjne aspekty branży transportowej,
  • posiadać niezbędną wiedzę z zakresu projektowania systemów transportowych,
  • być przygotowany do zarządzania systemami transportowymi,
  • być przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie transportu.

Czytasz i myślisz o sobie? Świetnie. Zapraszamy Cię na studia inżynierskie na kierunku Transport, specjalność Transport drogowy.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Jak będę mógł wykorzystać swoje umiejętności?:

  • w pracy w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych,
  • pracując w jednostkach samorządowych zarządzających transportem,
  • prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie transportu.

Co nas wyróżnia?:

Kierunek Transport realizujemy we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. Istotna dla realizacji celów kształcenia jest także współpraca z renomowanymi partnerami z branży motoryzacyjnej. Przybiera ona formy: staży, praktyk, czy też wizyt studyjnych. Zajęcia dydaktyczne na specjalności Transport drogowy realizujemy we współpracy z firmą Mercedes.

 

W ramach projektu „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”, zwiększymy kompetencje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/2018.

Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie, zmodernizowanie i dostosowanie programu kształcenia na kierunku Transport, modernizację sylabusów, doposażenie biblioteki o pozycje literatury branżowej wskazane przez pracodawców, przygotowanie specjalistycznych instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

Dodatkowo, aby studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę UTH zakupi sprzęt do Laboratorium Nowoczesnych środków transportu.

Więcej informacji na stronie projektu <kliknij tutaj>

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl