Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

„Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki”

2016-03-10

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie i Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu oraz studenci zrzeszeni w kołach naukowych funkcjonujących w ramach tych Uczelni mają zaszczyt zaprosić na VI Konferencję Kół Naukowych „Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki”, która odbędzie się 10 marca 2016 r., o godzinie 9.30, w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ul. Jagiellońska 82F, Warszawa).

Konferencje naukowe organizowane przez koła naukowe zrzeszające studentów dwóch partnerskich Uczeni: Uczelni Techniczno–Handlowej im. Heleny Chodkowskiej oraz Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu to już wieloletnia tradycja. Motywację do ich organizacji stanowi niewątpliwie fakt, iż spotykają się one z pozytywną oceną uczestniczących w nich przedstawicieli środowisk akademickich – pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów, stanowiąc forum prezentacji aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauk społecznych oraz logistyki, a także wymiany poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej z tego zakresu.

VI Konferencja Kół Naukowych „Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki” obejmuje następujące zagadnienia:

PANEL PIERWSZY: BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
Treści prezentowane w ramach tego panelu obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych, nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym.

PANEL DRUGI: EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE
Panel zdominują zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii, finansów oraz zarządzania. Paneliści mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a tym samym podjęcia dyskusji w istotnych sprawach, w szczególności dotyczących sposobów pozyskiwania dla przedsiębiorstwa środków pieniężnych z rynku finansowego i Unii Europejskiej; efektywnego zarządzania finansami i sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi; budowania strategii funkcjonowania dla firm w obszarze finansów, podatków i ubezpieczeń, a także istotnych problemów związanych z gospodarką finansową podmiotów reprezentujących sektor publiczny

PANEL TRZECI: TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA
W ramach tej części konferencji analizie poddane zostaną zagadnienia prawno-organizacyjne odnoszące się do kwestii związanych z transportem, spedycją i logistyką. Dotyczyć one będą w szczególności: zagadnień prawnych dotyczących transportu i spedycji, infrastruktury logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, a także funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu.

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 1 marca, a biernego do 7 marca 2016 r., na adres e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Patronat:

 

Lokacja: ul. Jagiellońska 82F, Warszawa

Wróć