TSL Team na targach Logistex oraz SilesiaKOMUNIKACJA

-

Przedstawiciele Koła Naukowego TSL Team wezmą udział w Targach Transportu Spedycji i Logistyki LOGISTEX 2016 oraz Targach Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA.

Tematyka wydarzeń obejmie transport wewnątrzzakładowy, logistykę i transport drogowy oraz poruszy kwestie transportu zintegrowanego.

Więcej informacji:

 

Lokacja: Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124

Wróć