Przejdź do treści

Transport lotniczy - infrastruktura krytyczna w dobie zagrożeń bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Wykład tematyczny ONLINE | UTH Warszawa

2021-06-26

zarzadzanie-bezpieczenstwem-w-lotnictwie-cywilnym

Spotkanie poprowadzi wykładowca na  kierunku studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE CYWILNYM w Uczelni Techniczno-Handlowej
im. H. Chodkowskiej w Warszawie – Izabella Szum.

Studia mają na celu zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z systemem zarządzenia bezpieczeństwem w lotnictwie, a także z kwestiami wprowadzania zarządzania bezpieczeństwem w różnorodnych podmiotach gospodarczych. Słuchacz otrzymuje także podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania lotnictwa cywilnego.

Izabella Szum - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, magister-inżynier zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Łódzkiej oraz dwóch zagranicznych Uczelni: Uniwersytetu im. Blaise Pascala i Uniwersytetu Lille I we Francji. Wykłada przedmioty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i informacją w organizacjach o rozproszonej strukturze. Jej zainteresowania skupiają się głównie wokół bezpieczeństwa infrastruktury transportu, w tym lotnictwa cywilnego oraz dobrych praktyk - kultury lotniczej. Dydaktyka w zakresie obronności i lotnictwa, praktyka w lotnictwie ogólnym, współorganizator międzynarodowych pokazów lotniczych i popularyzator kultury lotniczej.

Ramowy program spotkania 26.06.2021 godz. 12:00-13:00

  • wykład tematyczny Izabella Szum „Transport lotniczy - infrastruktura krytyczna w dobie zagrożeń bezpieczeństwa euroatlantyckiego”,
  • charakterystyka kierunku,
  • Uczelnia i zasady rekrutacji na kierunek,  
  • sesja pytań i odpowiedzi

Spotkanie odbędzie się przy użyciu MS Teams: https://bit.ly/BezpieczenstwoLotnictwo

Zapraszamy i do zobaczenia ONLINE!

Wróć