Spryt czy wiedza? Co naprawdę liczy się w zawodzie spedytora?

-

Zawód spedytor - gra szkoleniowa | UTH Warszawa

Lokacja: Kampus Jutrzenki, sala 108

Wróć