Przejdź do treści

Rola doradcy podatkowego w ochronie interesów podatnika. Wykład tematyczny ONLINE | UTH Warszawa

2021-06-21

coaching

Spotkanie poprowadzi opiekun merytoryczny kierunku studiów podyplomowych ANALITYKA I DORADZTWO PODATKOWE w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie – dr hab. Łukasz Furman.

Studia podyplomowe Analityka i doradztwo podatkowe, przygotowują uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego po pozytywnym zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz do wykonywania funkcji analityka podatkowego w jednostkach gospodarczych.

Słuchacze zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie rozliczania zobowiązań podatkowych, a także wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

dr hab. Łukasz Furman – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, profesor uczelni, doradca podatkowy, pracownik naukowy Uczelni Techniczno-Handlowej
im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.  Od ponad 20 lat zawodowo związany z finansami przedsiębiorstw oraz finansami publicznymi. Doświadczenie w tym obszarze związane jest z 16-letnią pracą w organach kontroli skarbowej, a następnie organach podatkowych. Od ponad 10 lat wykonuje zawód nauczyciela akademickiego prowadząc zajęcia ze studentami z zakresu rachunkowości i szeroko rozumianych finansów (w tym systemu podatkowego). Autor publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych.

Ramowy program spotkania 21.06.2021 godz. 18:00-19:00

  • wykład tematyczny Łukasz Furman Rola doradcy podatkowego w ochronie interesów podatnika,
  • charakterystyka kierunku,
  • Uczelnia i zasady rekrutacji na kierunek,  
  • sesja pytań i odpowiedzi

Spotkanie odbędzie się przy użyciu MS Teams: http://bit.ly/AnalitykaDoradztwo

Zapraszamy i do zobaczenia ONLINE!

Wróć