Przejdź do treści

Konferencja „Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Mazowszu"

2016-06-11

Przedsięwzięcie ma na celu wskazanie priorytetów polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, sposobów zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych i instrumentów finansowania nowych rozwiązań w rolnictwie na Mazowszu. Debata będzie prowadzona w formie panelu i obejmie wypowiedzi zaproszonych panelistów z dyskusją panelową oraz sesję okrągłego stołu z udziałem uczestników.

PANELIŚCI:
Jarosław Kalinowski - członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlament Europejski;
Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM;
Artur Dąbrowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
Jerzy Wierzbicki - Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego;
Agata Sosińska - Wicedyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie;
Jan Zwoliński - Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Lokacja: aula C, Wydział Zamiejscowy Uczelni Techniczno-Handlowej w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8

Wróć